11.08.2015

Socialstyrelsen imellem faglighed og politik

Af landsformand Lone Nørager Kristensen
Knud Aarup fratrådte mandag den 10. august som direktør for Socialstyrelsen. Det burde ikke i sig give anledning til at fare i blækhuset, men han gjorde det på en måde, som giver anledning til eftertanke og bekymring.
Man kan nemlig ikke sige, at han forlader Socialstyrelsen ad bagdøren om natten. I stedet valgte han at rundsende en mail, hvor han gør rede for sin beslutning, men også sin bekymring for styrelsens fremtidige virke. En sådan handling er på alle måder udsædvanlig for en højt placeret medarbejder i embedsværket, men måske ikke for netop lige Knud Aarup.
Det nye Social- og Indenrigsministerium har fået ny departementschef, Sophus Garfiel, og han har ifølge Knud Aarup lavet en ny organisation for ministeriet, men også for Socialstyrelsen. (Jeg tillader mig at håbe, at der også har været en folkevalgt politiker – gerne ministeren – ind over også.)
Baggrunden for hans beslutning om at fratræde er ministeriets behov for en mere ”styrbar” direktør for Socialstyrelsen. Herom skriver han: ” Jeg kan imidlertid godt blive lidt bekymret, hvis det, som ligger bag behovet for en mere ”styrbar” direktør, er en tendens i statslige ledelse. Det ligner for mig en tilbagevenden til større lukkethed omkring embedsmandssystemet på Slotsholmen – hvis det nogensinde har været på vej til noget andet”
Herudover skriver han om organisationsændringen, at den kan ”ses som en afstand til for megen vægt på faglige viden om den substans der bedrives politik inden for. Endelig giver det næring til min generelle bekymring omkring hele det sociale felt og dets udvikling i Danmark”.
Det er på alle måder meget bemærkelsesværdige kommentarer fra en nu tidligere direktør for en af de helt centrale aktør på det sociale område i Danmark, og i Dansk Epilepsiforening mener vi, at der er al grund til at spidse ører.
Socialstyrelsen fornemste opgave er at producere solid faglig viden, der så skal anvendes rundt omkring i de danske kommuner. For en brugerorganisation som os er det naturligvis helt afgørende, at denne viden først og fremmest er faglig og ikke politisk. Der er en grund til, at vi har en Socialstyrelse, som er en uafhængig organisation i forhold til ministeriet på Slotsholmen. Der er jo afgørende forskel på, at man producerer faglig viden, som kan anvendes af kommunerne som best practice, og som ministeriet og politikerne kan trække på i det politiske arbejde, eller om der produceres viden, som har til formål at legitimere en bestemt politik. Det er alt grund til at værne om Socialstyrelsens uafhængighed i forhold til den politiske proces.
Derfor skal det tages meget alvorligt, når den afgående direktør for Socialstyrelsen udtrykker sin bekymring for styrelsens fremtidige virke. Dansk Epilepsiforening vil drøfte udviklingen med Danske Handicaporganisationer.

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev