09.11.2010

Når myndigheder beklager…

I den danske stat er der tradition for, at myndighederne skal være upolitiske i deres udmeldinger, og kun skal forholde sig til sagers objektive forhold – uanset, hvad den ansvarlige minister for det aktuelle område i øvrigt mener. Sådan går det desværre langt fra altid. Et rigtigt grelt eksempel så jeg i Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev – Samspil.info, hvor en nyhed om fleksjobordningen er stærkt politisk fordrejet. Underforstået fordrejet i retning af den siddende ministers kritiske holdning til fleksjob.
Fleksjobordningen er en støtteordning, hvor staten giver et tilskud til en arbejdsgiver, hvis arbejdsgiveren ansætter en person som 1) har en varig funktionsnedsættelse og 2) er visiteret til ordningen gennem kommunen. Ordningen interesserer Dansk Epilepsiforening, fordi støtten til arbejdsgiveren giver mulighed for at ansætte medarbejdere med funktionsnedsættelser til en regulær løn. Rigtig, rigtig mange med epilepsi kan takke fleksjobordningen for, at de kan blive på arbejdsmarkedet.
Tilbage til nyheden…
• ”Hver fjerde nye fleksjobber er under 40 år. Det er et stort problem, da mange i fleksjob aldrig vender tilbage til arbejdsmarkedet” siger overskriften. Her har vi den første alvorlige manipulation, da alle i fleksjob er på arbejdsmarkedet – ikke udenfor, som overskriften påstår! Alternativet til at være på arbejdsmarkedet i et fleksjob er for de fleste formodentlig at stå udenfor arbejdsmarkedet på førtidspension.
• ”Det kan også have store menneskelige konsekvenser for de unge fleksjobbere, der risikerer at komme på varig offentlig forsørgelse i en tidlig alder.” Anden manipulation findes her – en ”fleksjobber” er ikke på varig offentlig forsørgelse, men lønnes af sin arbejdsgiver, som af staten modtager et tilskud til lønnen!
• ”Fra fleksjob er der normalt ingen vej tilbage til arbejdsmarkedet” – endnu en manipulation, da ansatte i fleksjob jo er på arbejdsmarkedet og dermed i arbejde!
• ”Det er derfor nødvendigt, at se på fleksjobordningen og ændringer af førtidspension i én sammenhæng, så de unge ikke bliver parkeret uden for arbejdsmarkedet i en tidlig alder” – igen manipuleres der, efter som flekjob ikke er en ”parkering uden for arbejdsmarkedet”, men en ordning som fastholder mennesker med funktionsnedsættelse i arbejde!
Det er forstemmende, at opleve Arbejdsmarkedsstyrelsen gå ud med en nyhed, der er så manipulerende og fuld af direkte forkerte formuleringer. Derfor bad vi om et dementi! Og sørme’ om vi ikke – næsten – fik et:
”Tak for din mail.
 
Vi kan godt se, at formuleringen ikke er helt klar i artiklen "Hver fjerde nye fleksjobber er under 40".
 
I den første sætning skulle der have stået: "…det er et stort problem, da mange fleksjobvisiterede aldrig vender tilbage til arbejdsmarkedet".
 
Over halvdelen af de personer, der visiteres til fleksjob kommer på ledighedsydelse og en del af disse forlader efterfølgende arbejdsmarkedet, uden at have haft en fleksjobansættelse.
 
Personer i fleksjob er naturligvis en del af arbejdsmarkedet – dog ikke en del af det ordinære arbejdsmarked. Og når en person først har fået et fleksjob, kommer de meget sjældent tilbage til ordinær beskæftigelse.
 
For så vidt angår citatet, så er det citeret fra formanden for KL´s Arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg, Erik Nielsen.
Mvh”
Af Lone Nørager Kristensen, Landsformand

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev