26.10.2017

Så er der førstebehandling af lovforslaget om forsøgsordning med medicinsk cannabis

Fredag er der førstebehandling i Folketinget af det længe ventede lovforslag om forsøgsordning med medicinsk cannabis. Du kan følge debatten live fra  Folketingssalen, eller streame den efterfølgende på Folketingets hjemmeside.

 

Den 1. januar 2018 starter en fireårig forsøgsordning med medicinsk cannabis, men først skal loven vedtages i Folketinget. Den proces starter i morgen fredag den 26. oktober, hvor der er førstebehandling af forslaget.  Som alle andre lovforslag skal loven behandles tre gange i Folketinget inden vedtagelse. Derfor vedtages loven ikke på fredag, men partierne vil fremlægge deres synspunkter, og der vil være debat om forsøgsordningen. Du kan følge og/eller streame debatten fra Folketingets tv.

Hvad går forslaget om forsøgsordningen ud på?

Forslaget om en fireårig forsøgsordning med medicinsk cannabis hedder ”L 57 Forslag til lov om forsøgsordning med medicinsk cannabis.” Forslaget bygger på en aftale fra november 2017, den daværende venstre-regering indgik med Folketingets partier minus Konservative og Enhedslisten.

Loven skal træde i kraft den 1. januar 2018, og ifølge Folketingets hjemmeside, er formålet med forsøgsordningen ”at etablere en bredere ramme for brug af medicinsk cannabis fremstillet til den enkelte patient, så patienter med bestemte behandlingsindikationer kan behandles med medicinsk cannabis ordineret af en læge”.

“Lægemiddelstyrelsen udarbejder en vejledning, der kan understøtte lægerne i behandlingen med medicinsk cannabis. Den cannabis, der kan indgå i forsøgsordningen, kan importeres fra udlandet, men også dyrkes her i landet. Der iværksættes således en særordning parallelt med forsøgsordningen, der giver private producenter mulighed for at udvikle og dyrke rent og standardiseret cannabis egnet til medicinsk brug i Danmark. Det er apotekerne og sygehusapotekerne, der forestår fremstillingen og udleveringen af cannabisprodukterne.”

“Der vil i forsøgsperioden blive foretaget en evaluering af ordningen med henblik på politisk stillingtagen til en eventuelt permanent ordning med cannabis til medicinsk brug, herunder mulighederne for fortsat dyrkning af cannabis til medicinsk brug i Danmark.”

Hvor kan jeg se mødet i salen?

Du kan også følge debatten i Folketingssalen live eller streame den efterfølgende på Folketingets hjemmeside

Kilde:

Folketinget.dk

http://www.ft.dk/samling/20171/lovforslag/l57/index.htm

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev