Survey om inklusion viser, at der er brug for mere støtte til børnene

Epilepsiforeningens survey blandt forældre til skolebørn med epilepsi viser, at der er brug for mere hjælp og støtte til børn med epilepsi i skolen for at de kan deltage i undervisningen på lige fod med de andre børn i klassen. Ni ud af ti har kognitive problemer og fire ud af ti har faglige vanskeligheder

Hvordan er det så gået med inklusion og støtte til børn med epilepsi? Det har Epilepsiforeningen undersøgt ved at spørge medlemmer, der er forælder til et skolebarn med epilepsi..

Folkeskolen skal grundlæggende tilgodese alle børns læring og trivsel. For ti år siden blev det politisk vedtaget, at langt flere børn med særlige behov end hidtil skulle inkluderes og undervises sammen med deres kammerater i den almene skole.

Hvordan er det så gået med inklusion og støtte til børn med epilepsi? Det har Epilepsiforeningen undersøgt ved at spørge medlemmer, der er forælder til et skolebarn med epilepsi.

Vi spurgte, hvor tilfreds forældrene samlet set er med inklusionen af deres barn med epilepsi i skolen.

Seks ud af ti (62%) forældre svarede, at de er tilfredse med inklusionen. Og heraf er ca. halvdelen meget tilfredse.

Det betyder dog langt fra, at de forældre mener, at alt er godt. For surveyet viser samtidig, at der også blandt de tilfredse forældre er en række forhold, som folkeskolen skal gøre bedre, for at inklusion af børn med epilepsi kan blive velfungerende.

Hver femte (21%) af de 315, der har svaret på undersøgelsen, er utilfredse med inklusionen. Der er markant flest utilfredse blandt forældre til børn med flere diagnoser end epileps f.eks. ADHD, autisme, angst eller stress. Svarene viser, at det især er disse børn, hvor forældrene oplever, at man ikke modtager den støtte, de har behov for.

Epilepsiforeningens formand, Lone Nørager Kristensen peger på, at surveyet viser, at der er brug for mere hjælp og støtte til børn med epilepsi i skolen for at de kan deltage i undervisningen på lige fod med de andre børn i klassen.

”Inklusion i skolen er bedre end eksklusion, men vores budskab til politikerne er, at der er brug for markante forbedringer. Forældrene peger især på behovet for øget fleksibilitet i skoledagen og i det hele taget en højere grad af rummelighed overfor børn med særlige behov,” siger hun.

Ni ud af ti har kognitive vanskeligheder

Epilepsiens konsekvenser er individuelle, men surveyet viser, at mange børn med epilepsi har faglige vanskeligheder, massiv udtrætning og stort sygefravær.

F.eks. svarer fire ud af ti forældre (39%), at deres børn har betydelige faglige vanskeligheder. Især børn med flere diagnoser end epilepsi har faglige vanskeligheder.

Og ni ud af ti (85%), at deres børn med epilepsi har en eller flere kognitive vanskeligheder. Udtrætning er den vanskelighed, som flest forældre peger på blandt rækken af potentielle kognitive vanskeligheder, men der er også mange, der kæmper med koncentrationsbesvær, indlæringsvanskeligheder og/eller hukommelsesproblemer.

Forældrene ønsker fra skolens side mere viden om og fokus på epilepsiens konsekvenser. Især vanskeligheder med udtrætning og koncentrationsbesvær.

Se alle resultaterne i rapporten ”Epilepsiforeningens survey om inklusion i skolen 2022”

Kilde

Epilepsiforeningen

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev