20.03.2014

Da Peter blev til mere end bare en skidespræller

”Hvornår er det epilepsien der påvirker Peters adfærd og hvornår er han bare en skidespræller?”
Spørgsmålet kom knastørt fra skolepædagogen og blev hængende i luften i et par millisekunder, før mødedeltagerne brød ud i latter. Spørgsmålet mindede mig om hvorfor vi egentligt sad her.
Jeg var til møde på Peters skole – de ville gerne have et netværksmøde for at blive klogere på Peters epilepsi og deraf følgende vanskeligheder.
Peter kæmper dagligt en kamp for at få tingene til at hænge sammen. Han har svært ved at koncentrere sig i skolen, havner ofte i konflikter med de andre elever, og derhjemme foregår lektielæsning i konfliktfyldt farevand. Peter vil rigtig gerne men kan ikke!
Ved mødebordet sad de der alle sammen – Peters forældre, klasselæreren, skolepædagogen, skolelederen, skolepsykologen og familierådgiveren.
Alle med hver sin tilgang til Peters vanskeligheder og alle med hver sin rolle i at få Peters hverdag til at hænge sammen.
Det var første gang alle var samlet. Første gang de alle kunne høre om hinandens oplevelser og observationer af Peter.
Jeg var der også, for Peter havde været til skoleobservation på Filadelfia – og som en del af det udredningsarbejde vi gør, tilbyder vi også at deltage i netværksmøder.
Det var et meget relevant spørgsmål der kom fra skolepædagogen, for det handler om at få en fælles forståelse for hvad epilepsien betyder for barnet, dets identitet og dets omgivelser.
Jeg oplever næsten altid, at der netop opstår en fælles forståelse for de vanskeligheder, der er omkring barnet – hjemme og i skolen – tilsat merviden om barnets epilepsi. En fælles forståelse som netop kan give grobund til et målrettet samarbejde om indsatser og aftaler.
Det er nemlig os voksne, som har ansvaret for at det kan lykkes for en dreng som Peter. Os som skal sørge for klare tydelige rammer og lave aftaler om fx. lektielæsning.
Man siger: ”at kommunikation fremmer forståelsen”, men da jeg gik fra det møde hvor Peter fik ændret sin identitet til at være andet end bare en skidespræller tænkte jeg: ”at merviden fremmer forståelsen!”
Af Jesper Thor Olsen
Souschef, Børneskolen Filadelfia

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev