26.03.2014

Ulige adgang til sundhed

Mennesker med handicap dør tidligere end nødvendigt. Det en af konsekvenserne af den ulige adgang til sundhedsvæsnets ydelser. Det er tvingende nødvendigt, at gode intentioner omsættes til handling. Det mener Danske Handicaporganisationer (DH) og Lægemiddelindustriforeningen (LIF).
De to organisationer afholdt i november 2013 et seminar, hvor forskere, politikere, myndighedspersoner og brugerrepræsentanter så på den nyeste viden på området og diskuterede, hvad man kunne gøre for at komme tættere på en lige adgang til sundhedsvæsenets ydelser. Som opfølgning på seminaret er der nu udgivet en hvidbog, der præsenter problemer, deres konsekvenser og mulige løsninger.
Hvidbogen hedder "Veje til lighed i sundhed for mennesker med handicap"
Ifølge formand for Danske Handicaporganisationer, Stig Langvad, er ulige adgang til sundhedsydelser en helt grundlæggende udfordring for deres medlemmer: »Uligheden har mange ansigter. Den handler både om manglende fysisk adgang til klinikker og behandling og om manglende viden om, hvad det er for problemstillinger, vi kan møde, når det handler om mennesker med forskellige handicap. Eksempelvis hvordan man bedst kommunikerer med personer med kognitive vanskeligheder, så lægen får den nødvendige information til at kunne stille en diagnose,« udtaler han.
Hvidbogen peger på forskellige ting, der kan være en del af løsningen. Der peges på en bedste fysisk adgang til behandlingssteder for fx kørestolsbrugere. Der peges også på nødvendigheden af et mere opsøgende sundhedsvæsen med hjemmebesøg og systematiske sundhedstjek af fx mennesker med intellektuelle, kognitive eller psykiske funktionsnedsættelser, som ellers har risiko for at få langvarige og alvorlige sygdomme, der ikke opdages og behandles i ordentlig tid. En tredje ting, hvidbogen peger på, er behovet for en central eller kommunal instans, der samler og formidler den viden om handicappedes behov, og hvordan de kan tilgodeses.
Dansk Epilepsiforening hilser et hvert initiativ, der kan give støre lighed i adgangen til sundhedsydelser, velkommen, og Epilepsiforeningens landsformand, Lone Nørager Kristensen, håber at hvidbogen kan skabe debat om det meget store problem: ”Den manglende lighed rammer også personer med epilepsi. I vores ’National handlingsplan om epilepsi’ peger vi på behovet for et mere opsøgende indsats, både når det gælder diagnosticering, forebyggelse og behandling. For eksempel er der behov for systematisk screening af ældre for epilepsi der ellers let overses. Og for patienter med epilepsi og udviklingshæmning er der brug for udgående neurologiske teams, der kommer ud til dem, der har svært ved at komme til kontrol på hospitalet,” siger Lone Nørager Kristensen. Se Dansk Epilepsiforenings ”National Handlingsplan om epilepsi 2013” I starten af februar lancerede regeringen sin forebyggelsespolitiske ambition under overskriften "Sundere liv for alle". Epilepsiforeningens landsformand er enig med DH og LIF, når de siger, at der er brug for mere end ambitioner, hvis den dårligere sundhedstilstand blandt mennesker med handicap skal forbedres.
(Kilde: Medicin & Mening)

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev