31.03.2014

Nyt materiale om epilepsi

Mange børn med epilepsi klarer sig på lige fod med deres kammerater uden epilepsi. Nogle har dog indlæringsvanskeligheder og vil derfor have brug for støtte, der både er målrettet deres problematikker og klassens fællesskab.
Nu har Socialstyrelsen udgivet et informationshæfte om epilepsi hos børn, "Elever med epilepsi – inklusion i skolen". Det 52 sider store hæfte er målrettet lærere, skolepsykologer m.fl., som skal inkludere børn med epilepsi i folkeskolen.
Formålet med hæftet er at besvare nogle af de spørgsmål, som lærere og pædagoger kan have, når der er en elev med epilepsi i klassen. Der er gode råd til, hvordan man kan forholde sig, hvis der opstår et anfald i klassen, men også til, hvordan man etablerer et konstruktivt skole-hjem-samarbejde og skaber dialog med kammeraterne og deres forældre om epilepsi. Hæftet er desuden tænkt som en vejviser til, hvor der kan hentes yderligere information og rådgivning om epilepsi.
Hæftet giver konkret information om epilepsi hos børn og kommer bl.a. ind på emner som støttebehov, evt. kognitive udfordringer, skole/hjem-samarbejdet og medicin i skolen. Der er også information om forskellige typer af anfald, og hvordan de håndteres.
Det er udarbejdet af Socialstyrelsen i samarbejde med Dansk Epilepsiforening og Børneskolen på Epilepsihospitalet Filadelfia. Hæftet kan bestilles hos Socialstyrelsen Eller downloades via vores webbutik  Læs mere om skolebørn med epilepsi (Kilde: Socialstyrelsen)

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev