Lone til socialpolitikerne: ”Vi husker jeres løfter” 

Vi har stillet en række socialpolitiske spørgsmål til socialordførerne for alle Folketingets partier. Se hvad de svarer

 

Epilepsi handler ikke bare om anfald og behandling. Epilepsi giver også en række sociale udfordringer, hvor man tit har brug for støtte hos kommunen. Men både erfaringerne hos Epilepsiforeningens rådgivere og Sundhedsstyrelsens store eftersyn af indsatsen for mennesker med epilepsi har vist, så har mennesker med epilepsi og deres familier tit store problemer med at få den nødvendige sociale støtte. Derfor har vi i anledning af folketingsvalget stillet en række socialpolitiske spørgsmål til socialordførerne for alle Folketingets partier.

Vi har fået svar fra Socialdemokratiets handicapordfører Orla Hav og handicapordføreren fra SF Kirsten Normann Andersen, som begge sidder i Folketingets Indenrigs, Social- og Børneudvalg.

Sundhedsfaglige kompetencer på bosteder

Der er påvist grelle mangler i sundhedsfaglige kompetencer på mange bosteder for svært handicappede blandt andet med epilepsi. Det er dokumenteret i rapporter fra Styrelsen for Patientsikkerhed samt socialtilsyn rundt i landet. Personalet har simpelthen ikke den nødvendige viden til at tage vare på beboere med meget komplekse sygdomsforløb som for eksempel livstruende epilepsianfald.

image

Der skal et reelt serviceeftersyn af kommunalreformen til. Konsekvenserne af reformen blev afspecialisering, mindre faglighed og mere regneark.

Orla Hav (S)

Spørgsmål: Hvad vil du gøre fra Christiansborg for at understøtte de sociale tilbud og deres medarbejdere i at varetage sundhedsfaglige opgaver i forhold til beboerne på en kvalificeret måde?

”I SF mener vi, at der er behov for at forbedre den sundhedsmæssige tilstand for svært handicappede borgere. Og vi mener også, at nogle borgeres sundhedstilstand er så kritisabel, at det i sig selv vidner om et behov for daglig sundhedsfaglig pleje og behandling. Vi har derfor også foranlediget, at spørgsmålet netop er drøftet med sundhedsministeren, blandt andet i samråd om sundhedslovens betydning for de svageste borgere med handicap. Vi kommer til at forfølge det spørgsmål – også efter et valg”, svarer Kirsten Normann Andersen, der bl.a. er SFs handicapordfører og medlem af Social-, Indenrigs- og Børneudvalget.

Socialdemokratiets handicapordfører og medlem af Social-, Indenrigs- og Børneudvalget, Orla Hav, svarer på spørgsmålet: ”Socialdemokratiet mener at der skal et reelt serviceeftersyn af kommunalreformen til. Konsekvenserne af reformen blev afspecialisering, mindre faglighed og mere regneark.  Der er behov for at give mulighed for at fastholde fagligt høje standarder, god planlægning for den enkelte og mindre fokus på pladsprisen her og nu.”

Fejl i kommunernes sagsbehandling

Tilliden mellem borger og kommune er i bund på det sociale område. Borgerne kan ikke stole på, at det offentlige overholder reglerne, og løser sine opgaver ordentligt. Det skaber mistillid. Retssikkerheden er truet, når Danmarkskortet over fejl i klagesager fra Ankestyrelsen (tørresnoren) viser fejl i næsten halvdelen af sagerne på børnehandicapområdet.

Spørgsmål: Hvad vil du gøre fra Christiansborg for at komme de mange fejl i kommunernes sagsbehandling til livs?

Det er vigtigt, at borgerne kan have tillid til den hjælp og støtte, som de skal modtage fra samfundet. Mange klagesager og mange ankesager er ikke et sundhedstegn. Vi skal – lidt populært sagt – gøre Ankestyrelsen arbejdsløs. Vi skal kunne regne med, at kommunerne – men også Ankestyrelsen, træffer objektive og rigtige beslutninger”, svarer Kirsten Normann Andersen (SF) og fortsætter:

image

Mange klagesager og mange ankesager er ikke et sundhedstegn. Vi skal – lidt populært sagt – gøre Ankestyrelsen arbejdsløs.

Kirsten Normann Andersen (SF)

”I SF mener vi, at der er brug for politisk fokus på eksempelvis praksisafgørelser, som umiddelbart er i strid med politiske intentioner med lovgivningen – eks. praksis om bevilling af kugle- og kædedyner – men også spørgsmålet om børn med handicap og overgang fra barn til voksen. I SF mener vi også, at økonomiske incitamenter skal kigges efter i sømmene, med henblik på at vælge de klogeste løsninger”.

Socialdemokratiet mener at fokus i det sociale arbejde i alt for høj grad er blevet et slag om jura: ”Det bør være fagligt underbyggede løsninger tilpasset den enkelte, der i en respektfuld dialog med borgeren danner grundlag for løsninger. Herved opnår vi mulighed for at genoprette tilliden mellem borgeren og systemet”, svarer partiets handicapordfører Orla Hav.

Hjælp til overvågning i eget hjem

Unge med svært handicap tvinges de facto på institution, når de fylder 18 år, hvis de har brug for overvågning i eget hjem for eksempel på grund af livstruende epilepsianfald. Den hjælp kan de ikke få nu i eget hjem. Socialministeriet har afdækket et landsdækkende hjælpe¬behov hos 145-155 personer. Epilepsiforeningen og andre organisationer har efterlyst en politisk løsning på dette såkaldte overvågningsproblem for eksempel gennem en BPA-ordning. Politisk på Christiansborg er der i lang tid blevet udvist stor forståelse for, at der her er et problem, som skal løses.

Spørgsmål: Hvordan vil du løse overvågningsproblematikken hurtigst muligt?

Orla Hav fra Socialdemokratiet tror, at en ny regering med hans parti i spidsen kan gøre en forskel på det område: ”

”Socialdemokratiet mener at denne problemstilling trænger til en handlekraftig minister og regering, der vil sætte sig for enden af et bord hvor overvågningsproblematikken løses. Viften af løsningsmuligheder for den enkelte skal være bred, så der ikke kun findes én løsning for borgere med handicap; men mulighed for at vælge det der giver bedst kvalitet for den enkelte efter en faglig vurdering”, siger han.

image

Der er brug for langt større fokus på de mennesker, som vores sundheds- og socialpolitik handler om.

Lone Nørager Kristensen, Epilepsiforeningen

SF og Kirsten Normann Andersen vil også gerne hjælpe: ”SF finder de nuværende regler og den nuværende praksis for unge med svære handicap – skal ændres. Konkret ønsker vi, at den ordning, som gælder for svært handicappede børn under 18 – hvor der både gives tabt arbejdsfortjeneste og overvågning i hjemmet – skal kunne videreføres ud over det 18. år. Det er langt fra alle unge, som er klar til at flytte hjemmefra, når de bliver 18 år. Unge med handicap skal heller ikke flytte hjemmefra, før de selv er klar,” siger hun tilføjer:

”I visse tilfælde giver det mening, at børneordningen gøres permanent – også efter det 18. år. Nogle få unge vil nemlig næppe kunne få glæde af et bosted – sammenlignet med den tryghed, som den unge kan få i hjemmet. ”

Læs alle spørgsmål og svarene vi har fået tilbage(pdf)

Politikerne bliver holdt på sagen efter valget

Epilepsiforeningens formand, Lone Nørager Kristensen, er ikke overrasket over den imødekommenhed, politikerne viser i valgkampen:

Epilepsiforeningens formand, Lone Nørager Kristensen, er ikke overrasket over den imødekommenhed, politikerne viser i valgkampen: ”Der er brug for langt større fokus på de mennesker, som vores sundheds- og socialpolitik handler om, og her har foreningen fået en række konkrete bud fra to centrale politiske ordførere på udvalgte spørgsmål. Det skal de have tak for. Vi husker jeres svar og løfter, og vi vil holde jer – og de øvrige der endnu ikke har svaret – op på vigtigheden af den her sag efter valget.”, slutter landsformanden.

Kilde

Epilepsiforeningen. Her kan du læse alle spørgsmål og svar (pdf)

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev