03.05.2018

Epilepsiforeningen støtter forældres krav om løsning på overvågningsproblem

Der er brug for at politikere og myndigheder viser vilje og kreativitet til at finde løsninger i stedet at slås om økonomien, siger forældre og Epilepsiforeningen til politikerne

 

En del forældre til voksne børn med svære handicaps, som har brug for overvågning, er havnet i en situation, hvor de ikke længere kan få bevilget økonomisk hjælp til det. Epilepsiforeningen og andre foreninger for patienter og pårørende har flere gange rejst sagen over for politikerne og offentligheden. Og nu gør Epilepsiforeningen det igen.

Det sker efter at 22 forældrepar til voksne børn med forskellige handicap har skrevet et fælles brev til Folketinget med opfordring til hurtigt at få løst problemet. Epilepsiforeningen og Dansk Handicap Forbund støtter opfordringen og har derfor sendt en henvendelse til Folketingets Socialudvalg, Børne- og socialminister Mai Mercado samt Kommunernes Landsforening.

I henvendelsen skriver Epilepsiforeningens landsformand, Lone Nørager Kristensen (billedet): “Faktuelt er botilbud med overvågning hverken standard i kommunerne eller nødvendigvis en mere fagligt forsvarlig eller billigere løsning end at blive boende i eget hjem. Til et værdigt og selvstændigt liv i vores velfærdssamfund hører vel retten til at bestemme, hvor man vil bo.”

Den lovede løsning kom ikke

Sagen er den, at mange kommuner tidligere har bevilget hjælp til overvågning efter servicelovens §95 stk. 3, men en dom helt tilbage i 2015 afgjorde, at der faktisk slet ikke er hjemmel til at de kan gøre det. Heldigvis har de fleste kommuner indtil nu søgt at hjælpe familierne langt hen ad vejen på trods af dommen.

Den daværende socialminister lovede i 2016, at der ville komme en løsning i forbindelse med revision af serviceloven. Men en sådan kom ikke med i loven, der blev vedtaget sidste år. Under behandlingen i Folketinget var politikerne dog enige om, at der skulle arbejdes videre på at finde en løsning.

Det arbejde er nu strandet. Mai Mercado har meddelt, at hun gerne vil hjælpe familierne, men ikke kan anvise finansiering. Tilsyneladende er der uenighed mellem regeringen og Kommunernes Landsforening om økonomien, altså om det er staten eller kommunerne, der skal betale regningen for overvågning.

I brevet til politikerne skriver forældrene: “Der er brug for at politikere, myndigheder og Kommunernes Landsforening viser vilje og kreativitet til at finde løsninger i stedet at slås om økonomien.” Det er en opfordring, som Epilepsiforeningen bakker op om.

Den nye servicelov trådte i kraft den første januar uden løsning på problemet. Det betyder, at  kommunerne må revurdere den hjælp, de tidligere har bevilget. Konsekvensen er, at unge/voksne reelt tvinges hjemmefra, med mindre familierne selv kan klare overvågning om muligt ved egen finansiering, nedsat arbejdstid eller frivillig hjælp.

Kilde

Epilepsiforeningen og DHFs henvendelse til Folketingets Socialudvalg, Børne- og socialminister Mai Mercado samt Kommunernes Landsforening. Forældrenes åbne brev til politikerne.

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev