Handicapdag: Unge med epilepsi skal sikres bedre støtte under uddannelse 

3. december er International Handicapdag med fokus på unge med handicaps uddannelsessituation. Et område hvor unge med epilepsi tit møder modgang

 

Af Finn Obbekær
finn@epilepsiforeningen.dk

Uddannelse er afgørende for, at unge med forskellige kroniske sygdomme eller handicap får et job. Det gælder også for unge med epilepsi. De unge kan og vil gerne, men tal for alle handicapgrupper viser, at færre får en uddannelse end tidligere. Det går den forkerte vej, og det skal der gøres noget ved helt fra grundskolen.

Et dansk registerstudie fra 2016 støttet at Epilepsiforeningen viser, at blandt 30-årige diagnosticeret med epilepsi i alderen 0-5 år har 39% folkeskolen som højeste gennemførte uddannelse mod 16% i baggrundsbefolkningen. Samme undersøgelse viste, at kun 25% gennemførte en videregående uddannelse mod 42% blandt kontrollerne.

En undersøgelse fra sidste år blandt studerende viste, at vanskeligheder grundet epilepsi blandet med fremdriftsreformens stressende krav og manglende fleksibilitet kan være en særdeles giftig cocktail. Halvdelen er blevet forsinket i deres studie, og 73 % af dem angiver epilepsien og/eller dens følgevirkninger som årsag til forsinkelsen.

image
Unge med epilepsis uddannelsesproblemer
  • 39 pct. af de, der har haft epilepsi siden barndommen, kommer ikke længere end til grundskolen. For baggrundsbefolkningen er det kun 16 pct., der må nøjes med det.

 

  • Halvdelen af de studerende med epilepsi er blevet forsinket i deres studie, og 73 % af dem angiver epilepsien og/eller dens følgevirkninger som årsag til forsinkelsen.

”Så det er godt, at handicap- og patientforeningerne i Danmark bruger den Internationale Handicapdag til at sætte fokus på unge med handicaps uddannelsessituation. De unge er vores fremtid, og hvis vi ikke giver dem de bedst betingelser og muligheder, falder det tilbage på os selv,” mener Epilepsiforeningens landsformand Lone Nørager Kristensen.

Støtten kommer for sent og for tilfældigt

”Der er brug for at man igangsætter nogle særlige indsatser, for det er helt tydeligt, at tallene går i den forkerte retning. Det er Epilepsiforeningens erfaring fra de mange henvendelser vi får fra især forældre, at støtten til mange børn og unge kommer alt for sent og ofte ret tilfældigt. Det kan vi godt gøre langt bedre og mere fokuseret på de unges epilepsispecifikke problemer. Der er brug for en tidlig, systematisk og vidensbaseret indsats helt fra de første skoleklasser, og senere i ungdomsuddannelserne,” forklarer Lone Nørager Kristensen.

Nogle unge med epilepsi klarer sig gennem uddannelsen uden vanskeligheder, mens andre har svært ved at klare kravene under uddannelsen. Nogle kan have meget fravær pga. medicinomstillinger, indlæggelser, anfald eller andet, som er relateret til deres epilepsi. For andre kan de faglige krav være en udfordring. Der er også nogle, der døjer med en drænende følelse af træthed, hukommelsesproblemer eller vanskeligheder med koncentrationen.

Epilepsiforeningen arbejder sammen med de øvrige organisationer for bedre støtte til unge med sygdom og handicap under uddannelse. I november lykkedes det efter lang tid at få regeringen og satspuljepartierne til at afsætte 130 millioner kroner, der skal bruges til at få flere med handicap i beskæftigelse. En del af pengene skal bruges på uddannelsesområdet, hvor forskellige initiativer skal i gang for at få flere unge med handicap ind i uddannelserne. Der er blandt andet brug for mere fleksible vilkår, så man for eksempel kan gennemføre uddannelsen på længere tid.

Sådan markeres Handicapdagen

Den internationale handicapdag markeres på forskellig vis rundt i landet. Der er bl.a. uddeling af priser til personer, virksomheder eller organisationer, der som ildsjæle har ydet en indsats for, at borgere med handicap kan deltage i samfundslivet på lige fod med andre. Statsminister Lars Løkke Rasmussen og Kronprinsesse Mary deltager i et arrangement hos Danske Handicaporganisationer, hvor Epilepsiforeningen også er repræsenteret.

Kilde

Epilepsiforeningen. ”Forskere har fulgt epilepsipatienter i 30 år”. Og ”8 ud af 10 studerende med epilepsi oplever stress eller mistrivsel på studiet”

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev