Landsmøde udtaler: En styrkelse af epilepsiindsatsen må ikke glemme børnene og deres familier

Epilepsiforeningen har vedtaget følgende på foreningens landsmøde den 9. juni 2018

 

Der er solid dokumentation for, at der er behov for et løft i den samlede epilepsiindsats for alle patient­grup­per. Med særlig fokus på udredning, behandling, rehabilitering og sammen­hæng i ind­satserne.

Derfor er det glædeligt, at politikerne har sat Sundhedsstyrelsen til at gennemføre et efter­syn af om­rådet. Resultatet afleveres til ministeren og politikerne i august, hvorefter det er op til politikerne at træffe beslut­ning om, hvorvidt og hvordan indsatsen skal løftes.

image

Der findes et væld af praksiserfaringer, som fortæller om, at en dagligdag med et barn med epilepsi kan være belastende.

Epilepsiforeningens landsmøde

Når politikerne tager fat på den del af opgaven er det vigtigt, at de ikke glemmer børnene, for de og deres forældre er en overset gruppe.

I de senere år har den danske sundhedssektor bevæget sig i en retning, hvor der er brug for nogle andre kvalitetsmål at styre efter. Mål som afspejler patienternes gavn af den sam­­lede indsats i sund­­hedsvæsenet – på tværs af afdelinger, regioner, kommuner og al­men praksis.

En del af løsningen er Patient Rapporterede Data (PRO). PRO er kort sagt oplysninger om pati­en­ters hel­bred og livskvalitet – direkte fra patienterne selv. Det skal sygehuset bruge til at forbedre behand­lingen.

Epilepsiområdet er udvalgt som et af de første områder for PRO. Men det gælder alene for voksne med epilepsi, hvilket efterlader en stor gruppe af børn og forældre uden mulighed for at bruge dette instrument systematisk.  Det finder Epilepsi­fore­ningen uholdbart.

Epilepsiforeningens forskningsfond Inge Bertelsens Legat ”Fonden” har netop bevilget økonomisk støtte til et forsk­nings­projekt om kortlægning af belastningsfaktorer i familier med børn med epilepsi.

Forskningen skal gøre os klogere på området, men man behøver ikke vente med at iværksætte udviklings­projekter for disse hårdt prøvede børnefamilier. For der findes et væld af praksiserfaringer, som fortæller om, at en dagligdag med et barn med epilepsi kan være belastende.

De sociale konsekvenser ved epilepsi gør sygdommen til en af de dyreste og mest belas­tende for den en­kel­te familie og hele samfundet. Det gælder for skolegang, uddannelse, job og familieliv.

Socialstyrelsen pegede i 2016 på behovet for mestringsindsatser til børn med epilepsi og deres fami­l­ier. Dengang var styrelsens konklusion, at det ikke var muligt at anbefale en bestemt indsats.

Den anbe­faling holder ikke.

Derfor vil Epilepsiforeningen slå til lyd for, at Sundhedsstyrelsens eftersyn af epilepsiområdet bliver anled­ning til, at der følges op med konkrete anbefalinger og for­løbs­­beskrivelser især til kommunerne, der står for indsatsen i praksis.

Kilde

Epilepsiforeningen

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev