30.05.2017

Politikerne søger stadig efter løsning på overvågningsproblematikken

Folketingets socialudvalg peger i en betænkning på, at det er vigtigt at finde en løsning på den manglede mulighed for støtte til overvågning, som har ramt visse personer med svær epilepsi

 

Folketinget er på vej med en ny servicelov, men det bliver i første omgang uden en løsning på den vanskelige situation et fåtal af mennesker med svær epilepsi er havnet i grundet manglende hjemmel til overvågning ved BPA-ordning efter § 95.

Til gengæld er overvågningsproblemet fremhævet i den betænkning, der kommer fra Social-, Indenrigs- og Børneudvalget i tilknytning til lovbehandlingen, hvor et flertal i udvalget understreger, at de finder det vigtigt at finde en løsning. De henviser til, at Børne- og Socialministeriet i dialog med Kommuners Landsforening skal finde løsningsforslag inden udgangen af august 2017, hvorefter partierne bag den ny sevicelov skal diskutere mulighederne.

”Det ser jeg som et positivt signal fra politikerne om, at de har den vilje, der skal til, for at få løst dette samtidig med den nye servicelov, der træder i kraft til januar”, udtaler Lone Nørager Kristensen og fortsætter:

”Politikerne har lyttet, for det står nu sort på hvidt i betænkningen til den nye servicelov, at partierne bag finder det af stor vigtighed, at denne problematik bliver løst. Det vil vi naturligvis holde politikerne fast på.”

Har ikke samme mulighed som andre

Epilepsiforeningen mener, at mennesker med svær epilepsi og udviklingshæmning bør have mulighed for at bo hjemme. Derfor bør de også have mulighed for at få støtte til, at nogen overvåger dem, så de for eksempel ikke ligger og dør under et anfald. Det kan personer, der får BPA-støtte (Borgerstyret Personlig Assistance) via paragraf 95, ikke.

Epilepsiforeningen har af flere omgange gjort opmærksom på behovet for at finde en løsning, så de personer, der får BPA-støtte via paragraf 95 kan få samme muligheder for støtte til overvågning, som borgere der får BPA efter andre paragrafer har.

Der har været debat om sagen både i Folketinget og Socialudvalget, men uden at en løsning er fundet. Derfor har Epilepsiforeningen og flere medlemmer henvendt sig til Børne- og Socialminister Mai Mercado samt socialordførerne om behovet for at finde en løsning og kritik af det meget svage analysegrundlag, debatten hidtil har været baseret på.

Kilde

“Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område” (overvågningsproblemet er omtalt på side 2, venstre spalte, 2. afsnit) og Epilepsiforeningen.

Her kan du læse vores tidligere nyheder om BPA

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev