Epilepsiforeningens holdning til forslag om sundhedsreform

Epilepsiforeningens formand håber, at en eventuel reform kan skabe større kvalitet og sammenhæng i epilepsiindsatsen. Men ”det er en ommer”, at man vil overlade de højt specialiserede tilbud fra social- og specialundervisningsområdet til kommunerne

 

Regeringen har i dag fremlagt et bud på en sundhedsreform, som vil ændre sundhedsvæsenet på væsentlige områder, hvis det vedtages.

Under overskriften Sundhedsreform: Patienten først: Nærhed, sammenhæng, kvalitet og patientrettigheder” lægger regeringen op til en ændret organisering, som blandt andet skal medføre en mærkbar opprioritering af arbejdet i og omkring det nære sundhedsvæsen, og en øget indsats ifht. koordinering omkring den højt specialiserede behandling. Derudover lægger regeringen også op til at lade alle de nuværende regionale specialiserede tilbud på social- og undervisningsområdet overgå til landets kommuner.

image

Epilepsibehandling er specialistbehandling. Det er helt afgørende for os at det fastholdes i en evt. kommende sundhedsreform.

Lone Nørager Kristensen

Man kan bl.a. finde en kortfattet oversigt over de påtænkte initiativer hos DR og en mere omfattende på Regeringens hjemmeside.

Epilepsiforeningens landsformand, Lone Nørager Kristensen udtaler: ”Epilepsibehandling er specialistbehandling. Det er helt afgørende for os at det fastholdes i en evt. kommende sundhedsreform. For her kommer vi helt ind til kernen af den dagligdag mange af vores medlemmer har. De er fuldstændigt afhængige af et velfungerende højt specialiseret sundhedsvæsen, hvor der samtidig tænkes i sammenhæng med andre indsatser på undervisnings-, social- og beskæftigelsesområdet.”

image

Det er omvendt dybt bekymrende, at reformen lægger op til at landets kommuner overtager de højt specialiserede tilbud fra social- og specialundervisningsområdet.

Lone Nørager Kristensen

“Vi har netop modtaget en eftersynsrapport fra Sundhedsstyrelsen, som dokumenterer geografisk ulighed, åbenlyse problemer og behov på epilepsiområdet. Her rummer reformen ved første øjekast en række bud, som har til formål at skabe bedre sammenhæng, øget fokus på at få den højt specialiserede behandling til at glide bedre og mere koordineret end i dag, stærkere fokus på patientrettigheder og nemmere navigation i systemet for den enkelte og deres pårørende. Det håber vi kommer til at holde stik, for landets 55.000 epilepsipatienter, der i dén grad har brug for et løft.”

 “Det er omvendt dybt bekymrende, at reformen lægger op til at landets kommuner overtager de højt specialiserede tilbud fra social- og specialundervisningsområdet. Som regeringen selv siger: ”Det der ikke er svært – skal være nært”. Og det specialiserede social—og undervisningsområde er i dén grad svært. Det er ganske enkelt en ”ommer”…!”

Epilepsiforeningen vil i den kommende periode afdække hvilke nøjagtige konsekvenser reformen potentielt kan få på epilepsiområdet. Dette vil blive delt løbende på foreningens forskellige platforme.

Kilde

Epilepsiforeningen, DR og Regeringen.dk

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev