Epilepsiforeningen får politisk ønske opfyldt: Epilepsidatabase besluttet

Nu begynder arbejdet med at oprettet en kvalitetsdatabase, der skal forbedre behandlingen af epilepsi

 

Epilepsiforeningen har sammen med epilepsilægernes videnskabelige forening, Dansk Epilepsi Selskab (DES), og Epilepsihospitalet Filadelfia længe ønsket, at der bliver oprettet en national kvalitetsdatabase på epilepsiområdet, der systematisk kan følge op på kvaliteten af for eksempel diagnostik, behandling og rehabilitering.

Nu har Danske Regioner valgt at sætte tid og penge af til etableringen af en sådan database. Og arbejdet forventes af gå i gang allerede her i november, hvor det første møde om databasen er planlagt til at finde sted.

Epilepsiforeningens formand; Lone Nørager Kristensen, glæder sig over nyheden: ”Det her er – eller kan blive – virkeligt stort, da det basalt set handler om at kunne følge epilepsiområdet langt mere systematisk, end man har mulighed for i dag.

Hvis man ved mere om, hvad man gør, og hvordan det virker, kan det bruges til at styrke behandlingen af epilepsi”.

Formanden for Dansk Epilepsi Selskab, Jacob Christensen, mener også, at databasen vil komme til at forbedre epilepsibehandlingen:

”En database betyder, at vi kan begynde at dokumentere forløb og kvalitet i behandlingen af epilepsi. For eksempel vil vi hurtigere kunne identificere patienter, der ikke responderer på behandlingen, og man kan foretage gennemgange af patientforløb og se, om man har tilbudt den rigtige behandling, så den vil give mulighed for at give patienterne en bedre behandling,” siger formanden for DES, der også er overlæge ved Aarhus Universitetshospitals neurologiske afdeling, til Epilepsinyhedsbrevet.

Kilde

Epilepsiforeningen og Epilepsinyhedsbrevet

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev