16.08.2012

Apopleksi kan give anfald

De hyppigste årsager til epilepsi hos ældre er apopleksi, Alzheimer og svulster. Det bekræftes af en nylig italiensk undersøgelse af patienter, der blev indlagt for første gang med en apopleksi, også kaldet slagtilfælde, dvs. blodprop i hjernen eller hjerneblødning. Den viste, at 6,3 % af patienterne fik et anfald inden for syv dage efter apopleksien. Til sammenligning er det generelt 1 % af befolkningen, der rammes af epilepsi.

Hvert år bliver over 1.000 ældre over 65 år diagnosticeret med epilepsi. Og epilepsi er i dag det tredje hyppigste neurologiske problem hos ældre efter apopleksi og demens.
 
Dansk Epilepsiforening har nu udviklet det første kursus om epilepsi hos ældre, der er målrettet ansatte i plejesektoren. Foreningens initiativ skyldes bl.a. en opfattelse af, at en stigning i antallet af epilepsitilfælde hos ældre giver et øget behov for opmærksomhed omkring de særlige forhold, der gør sig gældende når en ældre person får epilepsi.  
 
Den seneste danske undersøgelse af forekomsten af epilepsi viser, at fra 1995 ligger tallene i de forskellige aldersgrupper nogenlunde konstant undtagen for ældre, hvor man år for år ser en markant stigning – især hos personer over 80 år. Den samme tendens viser en fransk rapport fra 2011, der konkluderer, at andelen af personer der får epilepsi stiger voldsomt med alderen, og at tallene højst sandsynligt er større, da mange ældre går med en epilepsi, der ikke er blevet opdaget, idet det kun er hos ca. 30 % af ældre hvor epilepsien viser sig i form af klassiske krampeanfald, som er det de fleste forbinder med epilepsi.
 
Tallene understreger behovet for viden om de særlige forhold, der gør sig gældende, når en ældre person får epilepsi. Viden om disse forhold kan have stor betydning for den ældre og de pårørendes livskvalitet – og ikke mindst de medarbejdere som skal hjælpe disse borgere med deres daglige behov, mener Dansk Epilepsiforening.

(Kilde: Medscape og Dansk Epilepsiforening)

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev