14.08.2012

Anfald og infektionstal

Finske læger har fundet forhøjede værdier af CRP i forbindelse med epilepsianfald hos epilepsipatienter med refraktær epilepsi – det er epilepsi, hvor patienten ikke kan gøres anfaldsfri med medicin.
CRP står for C-reaktivt protein. Proteinet produceres i leveren, og har en funktion i forbindelse med betændelsestilstande i kroppen.
Man ved ikke med sikkerhed, hvilke funktioner proteinet har. Man ved dog, at det deltager i processerne, og at koncentrationen i blodet kan bruges som et mål for, hvor kraftig en betændelsesreaktion er.
De tog blodprøver på 31 epilepsipatienter med refraktær epilepsi, mens patienterne var indlagt til en fire dages videoovervåget EEG. Blodet blev undersøgt for et spor efter betændelse i form af et protein kaldet CRP.
Resultatet viste, at de 31 patienter med refraktær epilepsi generelt havde et højere niveau af CRP i blodet end raske personer havde. Det viste også, at et højere niveau af CRP var tydeligst hos patienter med fokal epilepsi, efter at de havde haft et sekundært generaliseret tonisk-kloniske anfald.
Lægerne peger på, at når et enkelt anfald kan øge CRP-niveauet i blodet, så kan antibiotiske præparater måske med tiden indgå som behandlingsmulighed af epilepsianfald. Lægerne understreger dog, at der er brug for meget mere forskning i emnet.
(Kilde. Epilepsy Action)

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev