17.03.2022

Forskel på drenge og piger med ungdomsepilepsi

Risikoen for at blive anfaldsresistent er lige for drenge og piger med JME, men risikofaktorerne er ikke ens. Kvinder med anfald fremprovokeret af cyklus, stress og koncentration har risiko for at udvikle behandlingsresistens

 

Af Allan Hougaard
allan@epilepsiforeningen.dk

Flere danske forskere har deltaget i internationalt forskningsprojekt, der har givet nyttig viden, som kan være med til at forbedre behandlingen for JME-patienter. Forskningsprojektet er blevet gennemført i det internationale BIOJUME-consortie, som er en sammenslutning af europæiske og nordamerikanske forskere, der forsker i JME. Fra dansk side har deltaget forskere fra Epilepsiklinikken på Odense Universitets Hospital, Filadelfia, Københavns Universitet og Syddansk Universitet.

Joanna Gesche, læge Ph.D. fra Epilepsiklinikken på OUH, har sammen med kollegaen professor Christoph Beier deltaget i projektet. De har blandt andet bidraget med viden om epilepsiklinikkens JME-patienter.

Ifølge Joanna Gesche er det særlige ved JME-epilepsi, at i modsætning til andre epilepsityper bliver anfaldende hos JME-patienter ofte fremprovokeret af både indre og ydre faktorer.

”Det kan eksempelvis være stress, alkoholdindtag, menstruationscyklus, blinkende lys eller koncentration”, forklarer Joanna Gesche til Epilepsiforeningen.

De seneste år har man ifølge Joanna Gesche erfaret, at en del JME-patienter er svære at behandle og udvikler behandlingsresistens, sådan at medicinen, som burde gøre patienterne anfaldsfri, ikke virker på dem.

I det aktuelle forskningsprojekt har forskerne undersøgt, om der  mellem mænd og kvinder er forskel på tilbøjeligheden til at udvikle behandlingsresistens. Ligesom projektet også undersøger, om der er forskel på, hvad der forårsager behandlingsresistens hos mænd og kvinder.

Når det gælder tilbøjeligheden til at udvikle behandlingsresistens, finder forskningsprojektet ikke nogle kønsforskelle. Til gengæld er der klare kønsforskelle på det andet undersøgelsesområde.

”Det vigtigste fund, vi gør i det her studie, er, at forekomsten af behandlingsresistens er lige stor blandt mænd og kvinder. Men risikofaktorer for udvikling af behandlingsresistens er forskellig kønnene imellem. Konkret finder vi, at kvinder med anfald, der fremprovokeres af cyklus, stres og koncentration, i højere grad udvikler behandlingsresistens, hvorimod forekomsten af disse blandt mænd ikke er forbundet med behandlingsresistens”, siger Joanna Gesche.

Absencer giver højst risiko

Forskningsprojektet viser også, at kvinder, der har absence-anfald, og hvor anfald bliver fremprovokeret af stres, har 49% risiko for at udvikle behandlingsresistens.

”Patienter med absencer har højest risiko for udvikling af behandlingsresistens, ligesom kvindelige JME-patienter med cyklusrelaterede anfald har høj risiko for behandlingsresistens,” siger Joanna Gesche.

Den opdagelse kan være nyttig viden i behandlingen af JME-patienter.

Hun nævner som eksempler på livsstilsinterventioner, som behandlingen kan tilpasses med, simple tiltag som regelmæssig søvn, god søvnhygiejne, alkoholafholdenhed eller stressreduktion.

”Men også eksempelvis antikonception eller hormonbehandling – i tæt samarbejde med praktiserende læge eller gynækolog – det vigtige er, at de interventioner, der foreslås, rent faktisk er tilpassede de anfaldsprovokerende faktorer, som patienten oplever,” siger Joanna Gesche.

Kilde

Epilepsiforeningen og Forskningsartiklen i nature.com

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev