20.06.2023

Forskere har målt anfaldstypernes længde: Fra et splitsekund til 3 minutter

Hvor lang tid varer de forskellige typer anfald? Det har en dansk professor og hans europæiske kollegaer målt. Myoklone anfald varede typisk under 150 millisekunder, mens generaliserede tonisk kloniske anfald typisk varede lidt under halvandet minut

I undersøgelsen varede ingen fokale anfald, der varede længere end 10 minutter, og ingen tonisk kloniske anfald, der varede længere end 5 minutter. Foto: Stockfoto

Af Per Vad
pervad@epilepsiforeningen.dk

Nogle gange kan det opleves som en evighed, når man overværer et epileptiske anfald. Andre gange er det overstået så hurtigt, at mange har svært ved at opfange det. Men helt præcist: Hvor lang tid varer de forskellige typer anfald egentligt? Det har Sándor Beniczky, der er epilepsiprofessor ved Aarhus Universitetshospital og Epilepsihospitalet, sammen med en gruppe europæiske kolleger undersøgt.

Forskerne har set på 12.000 videoovervågede anfald, hvor der ikke blev givet anfaldsbrydende medicin, og har registreret anfaldenes varighed. Helt overordnet så var der ingen fokale anfald, der varede længere end 10 minutter, og ingen tonisk kloniske anfald, der varede længere end 5 minutter.

Så længe varer anfald

Ser man på de forskellige anfaldstyper, så ser resultaterne i abstractet sådan ud:

  • Myoklone anfald varede typisk under 150 millisekunder (halvanden hundrededel af et sekund)
  • Epileptiske spasmer varede mellem 0,4 og 2 sekunder.
  • Toniske anfald varede mellem 1,5 og 36 sekunder.
  • Atoniske anfald varede mellem 0,1 og 12,5 sekunder
  • Generaliserede kloniske anfald varede mellem 1 og 24 sekunder.
  • Typiske absence anfald varede sjældent længere end et halvt minut – i undersøgelsen varede de mellem 2,75 og 26,5 sekunder. Mens atypiske absencer varede mellem 2 og 100 sekunder.
  • Fokale anfald, hvor personen er ved bevidsthed, varede mellem 1,25 og 166 sekunder med 27 sekunder som median.
  • Fokale anfald med svækket bevidsthed varede mellem 9,5 og 271 sekunder med 52,5 sekunder som median.
  • Generaliseret tonisk klonisk anfald varede mellem 57 og 102 sekunder med 79,5 sekunder som median.
  • Fokale anfald, der udvikler sig til tonisk kloniske anfald, varede mellem 77,5 og 237 sekunder med 103,5 sekunder som median.

Den omfattende liste over anfaldenes varighed er vigtig baggrundsviden, når man skal karakterisere anfald og diagnosticere epilepsi, skriver forskerne i deres præsentation af resultaterne. Og de peger på, at viden om de øvre grænser for anfaldenes varighed er nyttig viden i forhold til tidligt at registrere hvornår, der er overhængende fare for, at et anfald bliver status epilepticus, hvor det er nødvendigt at give anfaldsbrydende medicin for at stoppe det.

Kilde

Epilepsia

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev