Dansk forskning vækker international opsigt

Den danske læge og Ph.D Marius Kløvgaard, som forsker i blandt andet SUDEP, vækker igen opsigt – denne gang internationalt

 

 

Læge og Ph.d Marius Kløvgaards nyeste forskningsartikel om mortalitet og epilepsi er blevet optaget i det anerkendte videnskabelige tidsskrift Neurology, og denne gang handler det om den generelle dødelighed, og ikke kun SUDEP blandt epilepsipatienter.  Dette har affødt en udførlig omtale på lederpladsen i Neurology.

Hovedpointerne i forskningen er med Marius Kløvgaards egne ord: ”Der er en høj mortalitet i patientpopulationen”, skriver han i artiklen og forsætter:

”En stor del af denne skyldes selvfølgelig medfølgende eller konkurrerende sygdomme, så en person med epilepsi, som ikke fejler andet, har jo en mindre risiko for at dø end fx et barn med et alvorligt syndrom, hvor epilepsi er en af mange følger, eller en person, der får epilepsi pga. en ondartet hjernetumor. Dog, mht SUDEP så er de fleste af disse medfølgende sygdomme jo sorteret fra, og det viser, at epilepsi kan være farligt. Men mit formål er ikke at skræmme nogen. Det er at oplyse og sætte fokus, så de mange dødsfald kan forebygges. Ligesom druknedød er reduceret pga. langvarige kampagner om ikke at svømme alene, hvis man har epilepsi.”

På lederpladsen kalder man på større opmærksomhed på emnet; herunder om fokus på lungebetændelse som følge af fejlsynkning i relation til epilepsi og anfald og ikke mindst forebyggelse af dette. Og lederen peger på vigtigheden af at diskutere og foretage yderlige forskning på området for at få meget mere viden på området.

Dødelighed og udviklingshandicap

Kløvgaard er ikke den eneste, der har fokus på risikoen for for tidlig død blandt mennesker med epilepsi. Statens Institut for Folkesundhed har for nylig udgivet en rapport om dødelighed blandt mennesker med udviklingshæmning. Rapporten viser, at personer med udviklingshandicap har 43,5 gange større risiko for at dø af epilepsi end resten af befolkningen.

Marius Kløvgaard mener, at rapporten godt ind i resultaterne fra hans og hans kollegaers forskning:

“Man ved, at personer, der har epilepsi som led i forskellige syndromer med en eller anden grad af forsinket udvikling, generelt har en højere dødelighed end den generelle epilepsibefolkning. Så inden for personer med epilepsi, har personer, der også er ramt af forsinket udvikling, en højere dødelighed, end personer, der ud over epilepsien ikke fejler noget,” forklarer den danske forsker.

“Vi har også set, at blandt de børn, som døde i vores studie, havde langt størstedelen andre komplikationer til deres epilepsi, herunder udviklingsforstyrrelser eller andre handicap. Så den øgede dødelighed blandt børn med epilepsi, som vi har fundet, er således langt hen ad vejen drevet af samspillet mellem epilepsi og andre medfølgende tilstande,” siger Marius Kløvgaard.

Kilde

“Epilepsy-Related Mortality in Children and Young Adults in Denmark” Neurology (pdf). og Statens Institut for Folkesundhed

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev