Tilmeld dig og vælg workshops til Epilepsikonferencen 2022 - gratis for medlemmer

Epilepsiforeningens landsmøde

Her kan du se programmet for Epilepsikonferecen den 20. maj 2022 i Odense, tilmelde dig konferencen, der er gratis for medlemmer, vælge hvilke workshops, du vil deltage i, samt se alle oplægholderne.

Her foregår det:
20. maj
Odense Congress Center
Ørbækvej 350
5220 Odense SØ

    • Deltagelse er gratis for medlemmer af Epilepsiforeningen
    •  For ikke-medlemmer koster det 495 kr.
    • Institutions- og firmamedlemmer: Første deltager er til medlemspris, herefter betales 495 kr. for øvrige medarbejdere/deltagere.

Tilmeld dig og vælg workshops neden for programmet


Program for Epilepsikonference 20. maj 2022

 

Kl. 09.00-09.30: Registrering – kaffe/te, morgenbrød, frugt, juice

Kl. 09.30-09.40: Velkomst ved Lone Nørager Kristensen, landsformand

Kl. 09.40-10.10: ”Epilepsieftersynet 2022 – hvad er status på Sundhedsstyrelsens arbejde…?” v. Jakob Christensen, formand for Dansk Epilepsi Selskab, overlæge ved Aarhus Universitetshospital, klinisk lektor ved Aarhus Universitet.

Kl. 10.10 – 10.25: Pause

Kl. 10.25-11.35: Paneldebat: Hvordan får vi understøttet den bedst mulige behandling og rehabilitering til alle epilepsipatienter i Danmark?

Paneldeltagerne er:
Jane Heitmann (V) (formanden for Folketingets Sundhedsudvalg)
Jakob Christensen (formand for Dansk Epilepsi Selskab)
Mads Ravnborg (sundhedsfaglig direktør på Epilepsihospitalet Filadelfia)
Anne Sabers (årets prismodtager af Epilepsiprisen, samt overlæge på Epilepsiklinikken på Rigshospitalet)
Sanna Dragholm (kontorchef for Handicap, Socialstyrelsen)
Lone Nørager Kristensen (Epilepsiforeningens landsformand)

Ordstyrer for debatten bliver Kristian Lund (chefredaktør for Medicinske Tidsskrifter).

Kl. 11.35-13.00: Mulighed for at besøge stande og networke + frokost fra kl. 12.00

Kl. 13.00 – 16.00: Eftermiddagen byder på i alt seks forskellige workshops, der alle afholdes to gange, så man kan nå at deltage i fire af dem. Nedenfor kan du tilmelde dig konferencen og vælge workshops. Der vil være en kort kaffepause fra kl. 14.30 – kl. 14.45

A) ”Epilepsi og udviklingshandicap” – hvordan sikrer vi den bedst mulige behandling og opfølgning ude på botilbudene?” v. Marlene Linnebjerg Kudsk, Sundhedsfaglig konsulent, Center for børn med handicap i Københavns kommune

B) ”Det danske epilepsikirurgiprogram – en status og vejen videre” v. Lars H. Pinborg, Overlæge, dr. med., leder af det danske epilepsikirurgiprogram, Epilepsiklinikken, Rigshospitalet

C) ”Livet som pårørende; hvordan håndterer man det…?” v. Louise Stauning, cand.psych. aut., neuropsykolog, faglig leder neuropsykologisk afdeling, Filadelfia

D) ”Epilepsi i sen voksenalder” v. Hanne Mørk Christensen, Overlæge, Ph.D, Neurologisk klinik, Epilepsiklinikken, Rigshospitalet

E) ”Fremtidens epilepsibehandling” v. Anne Sabers, overlæge på Epilepsiklinikken på Rigshospitalet

F) ”Medicinsk behandling af epilepsi – hvordan får man det bedst mulige resultat?” v. Christoph Patrick Beier, Klinisk professor, overlæge, dr. med. habil., Epilepsiklinikken, Neurologisk Afdeling N, Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Kl. 16.10 – 16.40: Festlig afslutning v. komikeren Christian Fuhlendorff

Kl. 16.40 – 16.45: Farvel og tak for i dag. v. landsformand Lone Nørager Kristensen

Her er alle oplægsholderne

image
Christoph Patrick Beier, klinisk professor

Christoph Patrick Beier, Klinisk professor, overlæge, dr. med. habil., Epilepsiklinikken, Neurologisk Afdeling N, Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus holder oplæg om ”Medicinsk behandling af epilepsi – hvordan får man det bedst mulige resultat?”

image
Marlene Linnebjerg Kudsk, sundhedsfaglig konsulent

Marlene Linnebjerg Kudsk, sundhedsfaglig konsulent, Center for børn med handicap i Københavns kommune holder oplæg om ”Epilepsi og udviklingshandicap” – hvordan sikrer vi den bedst mulige behandling og opfølgning ude på botilbudene?”

image
Lars H. Pinborg, Overlæge, leder af det danske epilepsikirurgiprogram

Lars H. Pinborg, Overlæge, dr. med., leder af det danske epilepsikirurgiprogram, Epilepsiklinikken, Rigshospitalet holder oplæg om ”Det danske epilepsikirurgiprogram – en status og vejen videre”.

image
Hanne Mørk Christensen, overlæge

Hanne Mørk Christensen, Overlæge, Ph.D, Neurologisk klinik, Epilepsiklinikken, Rigshospitalet holder oplæg om ”Epilepsi i sen voksenalder”

image
Jakob Christensen, formand for Dansk Epilepsi Selskab

Jakob Christensen, formand for Dansk Epilepsi Selskab, Overlæge ved Aarhus Universitetshospital, klinisk lektor ved Aarhus Universitet holder oplæg om ”Epilepsieftersynet 2022 – hvad er status på Sundhedsstyrelsens arbejde?”

image
Louise Stauning, leder neuropsykologisk afdeling, Filadelfi

Louise Stauning, cand.psych. aut., neuropsykolog faglig leder neuropsykologisk afdeling, Filadelfia holder oplæg om ”Livet som pårørende; hvordan håndterer man det?”

image
Lone Nørager Kristensen, formand, Epilepsiforeningen

Lone Nørager Kristensen, formand for Epilepsiforeningen byder velkommen og deltager i paneldebat.