Ann Britt Jensen, kontorassistent

Varetager medlemsservice, medlemssystem, ekspedition, forsendelse mv. og laver lay out-opgaver for kredsene

Bliv medlem

Støt mennesker med epilepsi og få selv tilbudt bl.a rådgivning, viden og netværk

Webshop med materialer
Bestil eller hent gratis pjecer, bøger og informationsplakater.
Samtaleforum

Udveksl erfaringer med andre, der har epilepsi tæt inde på livet.