Berit Andersen, næstformand i Epilepsiforeningen og kredsformand i Midtvestsjælland

Berit Andersen

Søndergade 65, Ubby, 4490 Jerslev Sj.

Bliv medlem

Støt mennesker med epilepsi og få selv tilbudt bl.a rådgivning, viden og netværk

Webshop med materialer
Bestil eller hent gratis pjecer, bøger og informationsplakater.
Samtaleforum

Udveksl erfaringer med andre, der har epilepsi tæt inde på livet.