Camilla Skødt Jørgensen, sygeplejerske

Sidder i foreningens rådgivning og rådgiver medlemmer om epilepsi. Der udover er hun med til at komme med sundhedsfaglige input til foreningens vidt forgrenede arbejde. Hun kan kontaktes her

Bliv medlem

Støt mennesker med epilepsi og få selv tilbudt bl.a rådgivning, viden og netværk

Webshop med materialer
Bestil eller hent gratis pjecer, bøger og informationsplakater.
Samtaleforum

Udveksl erfaringer med andre, der har epilepsi tæt inde på livet.

Hvor kommer det fra?

I modsætning til hvad mange tror, er Lorem Ipsum ikke bare tilfældig tekst.