Janni Bagge, bogholder

Janni Bagge

Varetager bogholderi, lønninger, rejseafregninger, medlemssystem mv.

Bliv medlem

Støt mennesker med epilepsi og få selv tilbudt bl.a rådgivning, viden og netværk

Webshop med materialer
Bestil eller hent gratis pjecer, bøger og informationsplakater.
Samtaleforum

Udveksl erfaringer med andre, der har epilepsi tæt inde på livet.