Hvilken fagperson skal have årets epilepsipris?

Epilepsiforeningen arbejder for at fremme det gode liv med epilepsi, primært ved at sikre mennesker med epilepsi og deres pårørende optimale livs- og behandlingsvilkår. Som et led i det overordnede formål, har foreningen indstiftet Årets epilepsipris, som har til formål at anerkende en ganske særlig og ekstraordinær indsats for mennesker med epilepsi og/eller deres pårørende.

Alle med interesse for epilepsiområdet kan indstille personer til prisen.

Årets prismodtager vil blive offentliggjort i forbindelse med epilepsidagen 2021, som ligger den. 8. februar. Sidste frist for indstillinger er fredag den 29. januar 2021.

I denne formular kan du hurtigt indstille din kandidat til epilepsiprisen.

Hvem kan indstilles til prisen?

Prisen uddeles til fagfolk, som arbejder med mennesker med epilepsi og deres pårørende. Altså eksempelvis på sygehuse, bosteder, jobcentre eller andre steder. Der er ikke krav om nogen specifik faglig baggrund, og man kan også godt indstille en gruppe af fagfolk til at modtage prisen.

Hvem indstiller den omtalte fagfolk til prisen?

Alle med interesse for epilepsiområdet kan indstille: folk der selv har epilepsi, pårørende, fagfolk eller andre interessenter.

Hvornår uddeles prisen?

I 2021 annonceres årets prismodtager på den internationale epilepsidag den 8. februar.

Hvad består prisen af?

Prisen består af et diplom samt et skattefrit beløb på 10.000 kr.

Hvem træffer beslutning om årets prismodtager?

Det er Epilepsiforeningens forretningsudvalg, som træffer beslutning om hvem der skal have prisen.