HAQ Kort 644

Overordnet udfylder Dabnmarks 78 %af sit potentiale på sundhedsområdet. De fleste vestlige lande udnytter over 86 %.