14.07.2014

Brev til minister efter dom

Byretten har erklæret Rigspolitiets afgørelse ugyldig i sag om Gruppe 2 kørekort og epilepsi. Derfor opfordrer Dansk Epilepsiforening Justitsminister Karen Hækkerup og Retsudvalget til at gennemgå alle sagerne om Gruppe 2 kørekort og epilepsi igen.
Foreningen har i den forbindelse udsendt en pressemeddelelse med denne tekst:
"Den 3. juli afsagde Københavns byret i dom retssag ”BS 33D-5584/2012”, der var anlagt mod Justitsministeriet af 3F på vegne af et af deres og Dansk Epilepsiforenings medlemmer. Sagen handlede i essensen om fortolkningen af det regelsæt og den administration af reglerne, der har afsæt i den stramning af reglerne for kørekort, som især har berørt en række personer med epilepsi og Gruppe 2 førerbevis.  
Dommen erklærer afgørelsen i den pågældende sag ugyldig, og indeholder samtidig en meget skarp kritik af Rigspolitiets sagsbehandling i den konkrete sag.
På baggrund af dommen vil Dansk Epilepsiforenings formand, Lone Nørager Kristensen, nu rette henvendelse til Justitsministeren og Folketingets retsudvalg, med en opfordring til at ministeren tager initiativ til at sikre, at de afgjorte sager på området genoptages og vurderes i lyset af ovenstående dom og skarpe kritik af sagsbehandlingen.
Hun opfordrer samtidig Ministeren til at invitere både Dansk Epilepsiforening og 3F til et møde, hvor man kan få en uddybende snak om sagerne og området."
(Kilde: Dansk Epilepsiforening)

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev