Dansk Epilepsi Selskab udsender vejledning om brug af lamotrigin

Vejledningen udsendes i forlængelse af at de amerikanske lægemiddelmyndigheder (FDA) for nyligt udsendte en advarsel vedrørende brug af lamotrigin og risikoen for hjerterytmeproblemer. Vi har spurgt formanden for Dansk Epilepsi Selskab, hvad det betyder for danske patienter i behandling med lamotrigin

 

Laboratoriedata har vist, at lamotrigin kan medføre en mulig forværring af hjerterytmeproblemer. På den baggrund har de amerikanske lægemiddelmyndigheder (FDA) for nyligt udsendt en advarsel vedrørende hjerterytmeproblemer og brugen af lamotrigin.

”De personer, der er i risiko, er først og fremmest personer som har kendt hjerterytmeforstyrrelse – og hvor der er mistanke om at lamotrigin kan forværre tendensen til hjerterytmeforstyrrelse”, forklarer overlæge og formand for Dansk Epilepsi Selskab, Jakob Christensen.

De europæiske lægemiddelmyndigheder (EMA) og Lægemiddelstyrelsen ser aktuelt på sagen, men der foreligger endnu ikke nogen dansk myndighedsudmelding. Dansk Epilepsi Selskab – som er en sammenslutning af professionelle epilepsibehandlere – har nu udsendt en vejledning om hvordan man skal forholde sig ved brug af lamotrigin. Du kan læse materialet her (pdf).

image

“Hvis man allerede er i behandling med lamotrigin og ikke oplever bivirkninger behøver man ikke være bekymret – så skal man blot fortsætte sin behandling som hidtil.”

Jakob Christensen

Vi har spurgt Jakob Christensen, hvordan patienter og pårørende i behandling med lamotrigin bør forholde sig i situationen.

Patienter der er i behandling med lamotrigin og ikke har tegn på hjerterytmeforstyrrelser skal som udgangspunkt ikke gøre noget, svarer han:

”Hjerterytmeforstyrrelser kan vise sig som besvimelser – og hvis man oplever det, skal man kontakte sin egen læge eller lægen på sygehuset for at få afklaret om årsagen kan være hjerterytmeforstyrrelse. Hvis man allerede er i behandling med lamotrigin og ikke oplever bivirkninger behøver man ikke være bekymret – så skal man blot fortsætte sin behandling som hidtil.”

”Under alle omstændigheder skal man aldrig ændre sin epilepsibehandling uden først at have diskuteret det med sin læge,” understreger han og fortæller, at lamotrigin er et af de mest anvendte midler mod epilepsi, og det bruges især, fordi det tåles rigtigt godt af mange mennesker. Den nye viden vil lægerne bruge til at sikre at lamotrigin fortsat kan gives til de rigtige personer med epilepsi.

Epilepsiforeningen følger naturligvis sagen tæt og vil udsende mere information når dette foreligger.

image
Lamotrigin forhandles under disse navne:

Lamictal®
Lamoprim
Lamotrigin “1 A Farma”
Lamotrigin “2care4”
Lamotrigin “Abacus Medicine”
Lamotrigin “1A Pharma”
Lamotrigin “Aristo”
Lamotrigin “Aurobindo
Lamotrigin “Bluefish”
Lamotrigin “Mylan”
Lamotrigin “Nordic Prime”
Lamotrigin “Orifarm”
Lamotrigin “Stada”
Lamotrigin “Teva”

image
Dansk Epilepsi Selskabs anbefalinger

1 – Der bør altid laves EKG forud for opstart af lamotrigin behandling. Et EKG hører med til udredning ved epilepsi, men bør gentages ved iværksættelse af lamotrigin behandling.

 

2 – Lamotrigin bør ikke gives til patienter med 2., 3. grad hjerteblok, Brugada syndrom, arytmogen ventrikulær kardiomyopati (ARVC), venstresidigt grenblok (LBBB) og højresidigt grenblok (RBBB) med blokering af forreste eller bageste fascikel af venstre ledningsbundt

 

3 – EKG bør gentages hvis lamotrigin gives til personer i risiko for hjerterymeforstyrrelser eller overledningsforstyrrelser (dvs. patienter med kardiovaskulære risikofaktorer såsom diabetes, hypertension, familiær hyperkolesterolæmi og rygning, samt patienter over 60 år) når patienten er nået måldosis eller hvis patienten ligger højt i det terapeutiske interval (10-50 mikmol/l). EKG bør også gentages når lamotrigin behandling kombineres med andre natriumkanalblokkere eller stoffer, der vides at forringe atrioventrikulær og / eller intraventrikulær hjerteoverledning. Der ikke er behov for nyt EKG ved patienter, som er i stabil behandling og som er uden symptomer.

 

4 – EKG eller kardiologisk undersøgelse bør udføres ved uforklaret synkope eller nærsynkope hos patienter i behandling med lamotrigin.

Kilde

Dansk Epilepsi Selskab og Epilepsiforeningen. Du kan læse anbefalingerne fra Dansk Epilepsi Selskab her (pdf).

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev