Nyhedsbilllede Anni, Lone, Dorthe #sara Skytte #Epilepsiforeningen #Nikolau Linares