01.10.2018

Epilepsiprofessor: ”Bivirkninger ved behandlingen er der hver dag, og hvis de ødelægger patientens hverdag, så er de lige så vigtige at tage hånd om som anfaldene”  

Behandling af lette til moderate tilfælde af epilepsi bør fremover have særligt fokus på patienternes livskvalitet, mener professor Guido Rubboli fra Epilepsihospitalet

 

Med den rigtige medicinske behandling kan mange epilepsipatienter med let til moderat epilepsi komme helt eller næsten helt af med deres anfald. Desværre giver behandlingen tit bivirkninger som kvalme, svimmelhed, træthed og koncentrationsvanskeligheder, og det kan have en lige så ødelæggende effekt på patientens liv, som sygdommen selv, fortæller epilepsiprofessor Guido Rubboli til Epilepsi Nyhedsbrevet.

Derfor mener professoren fra Epilepsihospitalet Filadelfia, at epilepsibehandlingen i de tilfælde i høj grad bør fokusere på alt det uden om anfaldene:

”Der har været en tendens til at anse det for godt nok, hvis bare der var styr på anfaldene, men efterhånden ved vi, at der er mange andre afledte effekter både af sygdommen og af behandlingen, som det også er vigtigt, at vi tager hånd om. Patienter, der har et eller to anfald om måneden, har det jo ofte fint, bortset fra når de har anfald, men bivirkninger ved behandlingen er der hver dag, og hvis de ødelægger patientens hverdag, så er de lige så vigtige at tage hånd om som anfaldene,” siger han til nyhedsbrevet, der udgives af Epilepsihospitalet.

Handler om 30.000 patienter

Det er især de godt 30.000 epilepsipatienter, som bliver anfaldsfri ved behandling, som kan have gavn af en øget indsats for bedre livskvlitet, fortæller Guido Rubboli: ”Relevansen af at fokusere på livskvalitet kommer an på graden af epilepsi. Hos patienter med meget alvorlig epilepsi, er det naturligvis vigtigst at forsøge at få kontrol med anfaldene, men hos patienter, hvor anfaldene er under kontrol, vil sygdommen typisk påvirke patientens liv på en række områder. Det er et område, der tidligere har været forsømt, og her kan vi gøre meget for at hjælpe patienterne.”

For bl.a. at få et større fokus i behandlingen på bivirkninger og afledte effekter af epilepsi har epilepsiprofessoren sammen med professor ved Det Norske Epilepsi Center ved Oslo Universitetshospital Morten Lossius arrangeret et temamøde for fagfolk. På temamødet den 4. oktober på Axelborg i København vil danske og norske eksperter blandt andet præsentere en ny stor undersøgelse af udækkede behov hos epilepsipatienter.

Kilde

Epilepsi Nyhedsbrevet

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev