06.03.2024

Kan epilepsien gå væk? Ja, hos en hel del

Vi har samlet opmuntrende tal om epilepsi og svarer på: Hvor mange vokser fra epilepsien? Hvor mange bliver anfaldsfri? Hvem bliver anfaldsfri? Hvor mange bliver helt raske? Hvor effektiv er medicin? Hvor mange har bivirkninger?

Grafik: Per Vad og Freepik

Af Per Vad

Hvis du eller dit barn lige har fået epilepsi, så er et af de spørgsmål, du stiller dig muligvis: Kan man blive rask; kan epilepsien forsvinde? Svaret er: Ja, i nogle tilfælde. To ud af tre bliver anfaldsfri, og nogle bliver helt raske.

Hvor mange bliver anfaldsfri?

For eksempel bliver 74 % af alle børn, der får epilepsi, anfaldsfri inden for to år efter diagnosen. Og hvert andet barn med epilepsi vokser simpelthen fra sygdommen. Og efter en årrække er det kun 9 % af børnene med epilepsi, der ikke kan gøres anfaldsfri ved hjælp af medicin.

Medicinsk behandling er i dag så effektiv, at 50-60 % af epilepsipatienterne bliver anfaldsfri allerede med det første præparat, de får. Supplerer man med et ekstra præparat eller to, så er det yderligere 10-20 procent, der bliver anfaldsfri.  Men tilføjer man yderligere præparater til behandlingen, er sandsynligheden for en stor effekt meget lav.

Medicinen gør to ud af tre anfaldsfri, men den giver tit bivirkninger. I undersøgelser er det hver anden epilepsipatient, der har klaget over uønskede bivirkninger.

Hvem bliver anfaldsfri?

Hos 60-70 % af epilepsipatienterne ved man ikke hvad epilepsien skyldes. Tilhører man den store gruppe, så tilhører man også den gruppe, hvor chancen for at blive anfaldsfri er størst.

De, der bliver anfaldsfri, er typisk patienter, hvor der ikke er nogen genetisk årsag til epilepsien, ikke er andre i familien der har epilepsi, og hvor EEG-undersøgelser viser et normalt EEG. Patienter, der bliver anfaldsfri, har også typisk haft god effekt af det første eller andet præparat, de fik.

Hvornår er man rask?

Hvis man har været anfaldsfri i nogle år, kan man ved nogle typer af epilepsi overveje, om man skal trappes ud af medicinen. Udtrapning af medicin overvejes typisk efter 2­-5 års uden anfald. Tidspunktet for, hvornår behandlingen skal udtrappes afhænger af, hvilken alder du har, hvilken epilepsi der er tale om, og hvilke konsekvenser det vil have for dig, hvis anfaldene kommer tilbage.

Hvis du har været anfaldsfri de foregående 10 år og ikke har taget anfaldsforebyggende medicin i fem år, vil lægen tit vurdere, at du ikke længere har epilepsi.

Hvad med resten?

Hvis man ikke tilhører den tredjedel, der bliver anfaldsfri ved hjælp af medicin, så er der for en del stadig muligheder for at få bedre kontrol over epilepsien.

Hvis der er tale om en fokal epilepsi, hvor anfaldene udspringer fra et afgrænset sted i hjernen, kan man muligvis tilbydes en af de forskellige typer af epilepsikirurgi. Afhængig af hvilken operation, der er tale om, så er synligheden for at du bliver anfaldsfri mellem 37 og 84 %.

Hvis operation ikke er en mulighed, så kan nogle have gavn af en VNS – en stimulator der sender elektriske signaler til hjernen. Endelig er der også nogle, der kan have glæde af ketogen diæt.

Kilde

Epilepsy Foundation

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev