28.06.2016

Få styr på kontanthjælpsloftet

Har du styr på kontanthjælpsloftets loft over udbetalinger og beskæftigelseskrav?

Modtager du kontanthjælp? Så vær opmærksom på, at der er indført nye regler som betyder loft over udbetalingen samt at man skal opfylde et beskæftigelseskrav.

Loft over udbetalingen

Fra den 1. oktober 2016 indføres kontanthjælpsloftet. Det betyder, at der sættes loft over, hvor meget du maksimalt kan modtage i alt i henholdsvis særlig støtte, boligstøtte og kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse. Grænsen for hvad man kan få afhænger blandt andet af din alder, om du er forsørger, gift/samlevende eller enlig. Hvis du kommer over grænsen, påvirker det særlig støtte eller boligydelse, som kan blive nedsat eller helt bortfalde. Selve kontanthjælpen bliver ikke påvirket.

Når du modtager brev om hvor meget du kan få i kontanthjælp, er det vigtigt, at du tjekker, om du er korrekt indplaceret med de rigtige oplysninger. I jobcentrene skal medarbejderne manuelt indberette til Udbetaling Danmark, hvor du skal indplaceres.

Der er mange lofter du kan blive indplaceret på afhængigt af hvordan din aktuelle situation ser ud.

Du kan læse mere om kontanthjælpsloftet på borger.dk

Indførelse af 225-timers reglen

Hvis du har modtaget kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse i sammenlagt 1 år i løbet af de sidste 3 år, skal du fremover arbejde mindst 225 timer om året. Ellers kan din ydelse blive sat ned, eller hvis du er gift,  helt bortfalde.

Den 1. oktober 2016 skal du opfylde et krav om 113 timer arbejde i perioden den 1. april 2016 til den 1. oktober 2016. Frem til den 31. marts 2017 skal du løbende opfyldet et krav om mindst 113 timers arbejde inden for de seneste 6 kalendermåneder.

Fra den 1. april 2017 skal du løbende opfylde et krav om mindst 225 timers arbejde inden for de seneste 12 kalendermåneder.

Har du ikke har arbejdet de timer, du skal, nedsættes kontanthjælpen med enten 500 kr. om måneden eller 1000 kr. om måneden, afhængigt af hvilken sats, du modtager. For ægtepar kan kontanthjælp svarende til ydelsen for den ene helt bortfalde, hvis du, din ægtefælle eller I begge to ikke opfylder kravet om arbejde.
Vær opmærksom på, at det alene er ordinært arbejde, der tæller med i opgørelsen af arbejdstimer.

Hvis din ydelse bliver sat ned fordi du ikke opfylder beskæftigelseskravet, får du ret til hele ydelsen igen, når du har arbejdet i mindst 225 timer de seneste 12 kalendermåneder.

Det er værd at bemærke, at du ikke skal opfylde kravet om 225 timers arbejde, hvis jobcentret vurderer, at arbejdsevne er så begrænset, at du ikke kan arbejde i 225 timer inden for 12 kalendermåneder. Hvis jobcentret er ved at vurdere, om du er på vej i ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension, skal du heller ikke opfylde kravet. Endeligt skal kravet ikke være opfyldt hvis du er under forrevalidering.
Læs mere om 225-timers reglen for ægtepar på borger.dk Læs mere om 225-timers reglen for ugifte på borger.dk

Vi vil gerne have din hjælp til at påvirke politikerne

Danske Handicaporganisationer (DH), som Epilepsiforeningen er en del af, er utilfredse med kontanthjælpsloftet og vil gerne påvirke lovgivningen. I den forbindelse har vi brug for nogle “gode” eksempler, vi kan bruge over for pressen og politikerne. Derfor vil vi gerne i kontakt med medlemmer af Epilepsiforeningen, der modtager kontanthjælp og som på grund af deres epilepsi ikke kan opfylde kravet om 225 timers arbejde eller som bliver ramt af kontanthjælpsloftet.
Du kan kontakte os via denne formular.  (Kilde: Epilepsiforeningen og borger.dk)

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev