06.10.2016

Funktionsnedsættelser og seksualitet

Et nyt inspirationskatalog tager fat på nogle af de etiske dilemmaer, som opstår, når professionelle skal give støtte til seksualiteten hos borgere med meget omfattende funktionsnedsættelser. Det vil sige mennesker med omfattende fysiske, psykiske og kommunikative funktionsnedsættelser, der har brug for hjælp 24 timer i døgnet.
Inspirationskataloget ”Multiple funktionsnedsættelser og seksualitet – et inspirationskatalog” er lavet af Sammenslutningen af Unge Med Handicap (SUMH) og Socialt Udviklingscenter SUS. Illustrationen er hentet fra udgivelsen.
Inspirationskataloget kan bestilles og/eller downloades på ligelyst.dk Fem forskellige bosteder og aflastningstilbud har afprøvet en række indsatser og tilgange til arbejdet med seksualitet. På baggrund af dette kommer inspirationskataloget med en række forslag, der både tilgodeser borgernes behov og tager hensyn til personalets grænser.
Inspirationskataloget bringer ny viden til et område, der længe har været underbelyst og forsømt. Med kataloget i hånden kan fagprofessionelle begynde at tale om seksualitet og handicap samt give konkret støtte til, at mennesker med de allersværeste handicap også får mulighed for at opleve seksualiteten på deres helt egne vilkår.
Det handler hverken om prostitution eller personale-udførte seksuelle ydelser, det handler om at skabe nogle gode rammer for, at borgerne får glæde af deres egen seksualitet. Nogle gange skal der ikke mere til, end at en borger får mulighed for at ligge med åben ble eller se sin egen nøgne krop i et spejl. En god seksualitet i balance kan være med til at give livskvalitet for en gruppe borgere, der ellers kan leve et besværligt liv pga. deres svære funktionsnedsættelser.
Formanden for SUMH, Sigrid Stilling Netteberg, udtaler: ”I dagens Danmark er seksualitet og handicap stadig et område som er enormt tabubelagt. I Sammenslutningen af Unge Med Handicap arbejder vi for at bryde det tabu. Seksualitet er vigtig for alle mennesker og særligt, når man er ung uanset ens handicap. Særligt for unge med multiple funktionsnedsættelser kan det være svært at sætte ord på denne vigtighed, og derfor ønsker vi med denne rapport at være den stemme, som starter den samtale, der skal til for at nedbryde tabuet.”
(Kilde: Ligelyst.dk)

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev