Gravide med epilepsi dør oftere end andre gravide

På 13 år er fem danske kvinder med epilepsi døde under graviditeten. Det er forholdsvist flere end blandt gravide generelt, og danske forskere opfordrer til øget opmærksomhed

 

Over en periode på 13 år døde fem danske kvinder med epilepsi i forbindelse med deres graviditet. På den ene side er det meget få og færre end i for eksempel USA og England. Men på den anden side er det generelt meget, meget få danske gravide der dør, så tallet er forholdsmæssigt stort. Faktisk er risikoen for at dø fem gange større blandt gravide med epilepsi end blandt gravide generelt. Det konkluderer tre forskere fra Aarhus Universitet, der har fulgt to millioner graviditeter.

Undersøgelsen har været støttet af Epilepsiforeningen via forskningsfonden Inge Berthelsens legat.

Af alle de 2.110.084 gravide danskere fra år 2000-2013 døde 176 af kvinderne. 11.976 af de gravide havde epilepsi, og blandt dem døde som sagt fem kvinder. Det gør dødshyppigheden blandt gravide med epilepsi markant højere end blandt kvinder generelt. Det bekymrer Jakob Christensen, der er overlæge ved Neurologisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital og en af forskerne bag undersøgelsen:

”Selv om den absolutte risiko er lille, så er den relativt forøgede risiko så signifikant forhøjet, at vi er nødt til at overveje, hvordan vi kan følge gravide kvinder med epilepsi bedre end i dag,” siger Jakob Christensen til Aarhus Universitet Health.

Den øgede dødelighed ses særligt hos personer med epilepsi, som samtidig har psykiske problemer, fortæller Jakob Christensen. Og dødsfaldene blandt gravide med epilepsi skyldes ikke epilepsien. De gravide med epilepsi døde af samme ulykkelige og uheldige omstændigheder, som kostede andre gravide livet – det er f.eks. ulykker, blodpropper, cancer og selvmord i forlængelse af psykisk sygdom.

Dødligheden er mindre end blandt personer med epilepsi generelt

Forskningsresultatet skal ses i lyset af, at personer med epilepsi samlet har større dødelighed end resten af befolkningen. Overordnet er der for kvinder i den fødedygtige alder tale om en 15 gange øget dødelighed. Risikoen for at dø er altså relativt lavere for kvinder med epilepsi, der er gravide, sammenlignet med alle kvinder med epilepsi, hvilket kan skyldes, at det altid, som Jakob Christensen påpeger, er de mest sunde og raske, der bliver gravide. Det gælder uanset om man har epilepsi eller ej.

”Samtidig skal det tages i betragtning, at langt de fleste gravide kvinder med epilepsi får medicin og følges tæt i løbet af graviditeten, og det er formentligt med til at mindske den generelle dødelighed, da den tætte kontrol gør, at der er bedre kontrol over deres epilepsianfald,” siger han.

Den danske undersøgelse er affødt af en række bekymrende amerikanske og engelske studier, der beretter om en hele ti gange forøget dødsrisiko for gravide kvinder med epilepsi. Men så slemt ser det altså ikke ud herhjemme.

”Selvom det kan være svært at sammenligne Danmark med USA og England, fordi sundhedsvæsnet er bygget forskelligt op, så tyder noget på, at vi i Danmark er bedre til at håndtere gravide kvinder med epilepsi, end de er i USA og Storbritannien, og det kan vi selvfølgelig glæde os over. Men det er jo en ringe trøst for de danske gravide kvinder med epilepsi, der stadig har markant forøget risiko for at miste livet, mens de bærer på det. Og det synes jeg bestemt, at vi skal interessere os for som læger,” siger Jakob Christensen.

Kilde

Aarhus Universitet via Ritzau og Neurology

 

 

 

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev