05.03.2013

Handicap-kritik af SU-reform

SU reformen skal skaffe 2 mia. kr., og pengene skal findes ved, at de unge skal hurtigere gennem uddannelsessystemet. Det skal ske ved at begrænse mulighederne for at få ekstra SU klip, og det vil særligt ramme unge med handicap, mener Danske Handicaporganisationer, DH.

Regeringen vil straffe de studerende, der venter mere end to år efter ungdomsuddannelsen inden de begynder på en videregående uddannelse. Straffen er, at de 12 måneders ekstra SU forsvinder.

Men for nogle er adgangen til et ekstra års SU helt afgørende for at kunne gennemføre studiet. Og for andre er ét ekstra års SU ikke tilstrækkeligt, hvilket stiller yderligere krav om ansøgning om dispensation i tilfælde, hvor man på forhånd ved, at det ikke er muligt at nå at gennemføre sit studie indenfor den fastsatte tidsramme.

Det drejer sig f.eks. om visse studerende med ADHD, epilepsi, gigt og ordblinde, der ikke kan studere i samme tempo som deres medstuderende.

Dansk Epilepsiforenings landsformand, Lone Nørager Kristensen, er enig med DH i, at disse grupper studerende rammes dobbelt, fordi de typisk ikke er berettiget til det særlige handicaptillæg til SU, som man kan få, hvis man har nedsat erhvervsevne. Selvom de har erhvervsevnen i behold, så kræver studiet oftest så meget i hverdagen, at det er umuligt også at klare et job ved siden af. Derfor kommer de særligt i klemme, hvis man fjerner muligheden for ekstra SU-klip.

Epilepsiforeningens landsformand udtaler: "Jeg er enig med regering mål på uddannelsesområdet, men på nogle områder har man overset nogle af de ekstraordinære vanskeligheder som for eksempel visse grupper af studerende med epilepsi kan have. Jeg synes SU-reformen skal give flere – og ikke færre – studerende med handicap mulighed for at gennemføre en uddannelse. Så regeringen bør lytte til DHs forslag."

DH bakker også op om regeringens mål på uddannelsesområdet. Men hvis målet skal nås, er det nødvendigt, at uddannelserne kan tilrettelægges langt mere individuelt og fleksibelt end det er tilfældet i dag.

Det er derfor et positivt tiltag, at der med reformen lægges op til studiestart to gange om året, mener DH. Men det er ikke nok. DH foreslår:
– Studerende med handicap skal have mulighed for nedsat arbejdstid i indlagte praktikperioder og skal sikres ret til SU i praktikperioderne.
– SU tildelingen skal ske på baggrund af den faktiske evne til at kunne studere.
– Personer, hvor erhvervsarbejde som følge af handicap ikke er foreneligt med studiet, skal sikres ret til SU handicaptillæg.

Læs mere om DH’s kritik og forslag til forbedringer af SU-systemet

(Kilde: Danske Handicaporganisationer)

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev