01.02.2012

Ministersvar om kliniske retningslinjer

I Finansloven afsatte man 20 millioner kroner til frikøb af lægefaglige ressourcer i forbindelse med udvikling af kliniske retningslinjer. Danske Patienter havde en dialog med sundhedsordfører Liselott Blixt fra Dansk Folkeparti, der fremsatte tre §20-spørgsmål for at sikre sig, at man i udviklingen af retningslinjerne også planlægger at inddrage patientperspektivet, tværfaglige ressourcer og husker fokus på udfordringerne med multisygdom.

Ministeren svarede positivt på spørgsmålene vedrørende tværfaglighed og multisygdom – men gav et undvigende svar vedrørende inddragelse af patientperspektivet.

Danske Patienter vil forsøge at holde ministeren fast på sine ord og vil desuden arbejde for, at også patientperspektivet bliver inddraget i udviklingen af retningslinjerne.

Dansk Epilepsiforening finder det ærgerligt, at ministeren ikke tydeligt fastholder sit tidligere synspunkt om inddragelse af patientperspektivet. Vi ser for ofte, at patienterne ikke høres i spørgsmål om sundhedsvæsenets udvikling – til trods for, at patienterne gennem foreninger som Dansk Epilepsiforening netop organiserer sig for at kunne bidrage positivt til udviklingen af sundhedsvæsenet. Det er bekymrende, at der i Sundhedsministeriet tilsyneladende hersker en så udtalt konservatisme, når det gælder patienterne, for når patienterne ikke bliver hørt, så mister man et meget væsentligt og frugtbart bidrag til lovgivnings- og udviklingsarbejdet.

Spørgsmålene og ministerens svar:

Tværfaglighed: Ministeren understreger relevansen af at inddrage tværfaglige ressourcer, og at arbejdet med retningslinjerne vil inddrage alle relevante faglige parter. Se spørgsmålet og ministerens svar her.

Patientperspektivet: Ministeren svarer undvigende på spørgsmålet om, hvorvidt andre perspektiver – herunder patientperspektivet og det økonomiske perspektiv – vil blive inddraget i udviklingen af de kliniske retningslinjer.  Se spørgsmålet og ministerens svar her.

Multisygdom: Ministeren tilkendegiver, at det er vigtigt at have fokus på mulitsygdom. Hun understreger, at de kliniske retningslinjer også skal afspejle denne patientgruppes behov. Se spørgsmålet og ministerens svar her. 

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev