Ministersvar om kliniske retningslinjer

01.02.2012

I Finansloven afsatte man 20 millioner kroner til frikøb af lægefaglige ressourcer i forbindelse med udvikling af kliniske retningslinjer. Danske Patienter havde en dialog med sundhedsordfører Liselott Blixt fra Dansk Folkeparti, der fremsatte tre §20-spørgsmål for at sikre sig, at man i udviklingen af retningslinjerne også planlægger at inddrage patientperspektivet, tværfaglige ressourcer og husker fokus på udfordringerne med multisygdom.

Ministeren svarede positivt på spørgsmålene vedrørende tværfaglighed og multisygdom – men gav et undvigende svar vedrørende inddragelse af patientperspektivet.

Danske Patienter vil forsøge at holde ministeren fast på sine ord og vil desuden arbejde for, at også patientperspektivet bliver inddraget i udviklingen af retningslinjerne.

Dansk Epilepsiforening finder det ærgerligt, at ministeren ikke tydeligt fastholder sit tidligere synspunkt om inddragelse af patientperspektivet. Vi ser for ofte, at patienterne ikke høres i spørgsmål om sundhedsvæsenets udvikling – til trods for, at patienterne gennem foreninger som Dansk Epilepsiforening netop organiserer sig for at kunne bidrage positivt til udviklingen af sundhedsvæsenet. Det er bekymrende, at der i Sundhedsministeriet tilsyneladende hersker en så udtalt konservatisme, når det gælder patienterne, for når patienterne ikke bliver hørt, så mister man et meget væsentligt og frugtbart bidrag til lovgivnings- og udviklingsarbejdet.

Spørgsmålene og ministerens svar:

Tværfaglighed: Ministeren understreger relevansen af at inddrage tværfaglige ressourcer, og at arbejdet med retningslinjerne vil inddrage alle relevante faglige parter. Se spørgsmålet og ministerens svar her.

Patientperspektivet: Ministeren svarer undvigende på spørgsmålet om, hvorvidt andre perspektiver – herunder patientperspektivet og det økonomiske perspektiv – vil blive inddraget i udviklingen af de kliniske retningslinjer.  Se spørgsmålet og ministerens svar her.

Multisygdom: Ministeren tilkendegiver, at det er vigtigt at have fokus på mulitsygdom. Hun understreger, at de kliniske retningslinjer også skal afspejle denne patientgruppes behov. Se spørgsmålet og ministerens svar her.