22.08.2011

Psykiske problemer overses

Kroniske lidelser som epilepsi giver ofte psykiske problemer som følgevirkning.  Og ofte bliver der ikke taget hånd om problemerne. Det påviser en undersøgelse foretaget af paraplyorganisationen Danske Patienter.
Depression, angst og skyldfølelse. Det er blandt de psykiske problemer, som udvikler sig hos mange patienter, når de bliver diagnosticeret med en alvorlig eller kronisk sygdom som f.eks. kræft, epilepsi eller sclerose.
Danske Patienter har gennemført en rundspørge blandt sine medlemsorganisationer, der repræsenterer tilsammen 830.000 patienter. Af rundspørgen fremgår det, at netop de psykiske følgevirkninger af fysisk sygdom er meget omfattende blandt patienterne, der i 12 ud af 13 organisationer rammes af de psykiske problemer i alvorlig grad.
En af de hårdt ramte patientgrupper er epilepsipatienter. Dansk Epilepsiforening gennemførte i 2007 en stor medlemsundersøgelse, der påviste, at psykiske problemer er et udbredt problem for personer med epilepsi.  Mere end hver tredje har været i behandling for eller har talt med deres behandlingssted om depression.
Dansk Epilepsiforenings formand, Lone Nørager Kristensen, udtaler: ” Vi har gjort meget for at skabe opmærksomhed om de psykiske følgevirkninger en voldsom sygdom som fx epilepsi tit har. Så det burde ikke være problemer, der er ukendte for politikerne. Nu er tiden kommet til at man ikke bare viser god vilje, men kommer med tiltag, der kan forbedre forholdene. Der er brug for en lettere og gratis adgang til psykolog bistand og det ville være naturligt, hvis hjælpen kunne fås på behandlingsstedet.”
Chefkonsulent Annette Wandel fra Danske Patienter siger i en pressemeddelelse: ”Det har store konsekvenser for det enkelte menneske, når det ikke får hjælp til at håndtere de psykiske udfordringer, der ofte dukker op, når man diagnosticeres med en alvorlig eller kronisk sygdom. Men det går også ud over samfundet, når mennesker isolerer sig pga. depression, angst eller andre psykiske problemer.”
”Der er alvorligt brug for tiltag, der kan sikre mennesker med psykiske følgevirkninger af deres fysiske sygdom en værdig behandling. Problemerne er kendte, og vi har løsningerne. Jeg vil derfor på det kraftigste opfordre den nuværende og kommende regering til at sikre handling på området,” understreger formand Lars Engberg fra Danske Patienter.
For at øge fokus på problemet har Danske Patienter udgivet pjecen "Psykiske problemer har mange ansigter – mød nogle af dem her," hvor bl.a. en epilepsipatient fortæller om vanskelighederne med at få hjælp til at håndtere sine psykiske problemer.

Danske Patienter har på deres hjemmeside lavet et tema om problemerne, hvor der bl.a. er en række faglige anbefalinger til politikerne. Se dem her.

(Kilde: Danske Patienter og Dansk epilepsiforening. Læs Dansk Epilepsiforenings medlemsundersøgelse, "Levevilkår for voksne med epilepsi”.)

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev