10.11.2014

Ros til Samtaleforum

Bogen ”Unges livsvilkår” ser i et kapitel, der er skrevet af Inge Storgaard Bonfils, på unge i handicaporganisationer. Den peger på, at det er muligt, at man via ens handicapforening kan knytte venskaber samt dele gode såvel som dårlige livserfaringer.
Forfatteren fremhæver bl.a., at handicaporganisationernes selvhjælpsorganiserede aktiviteter, kan ses som eksempler på, at unge med handicap via organisationernes sociale og virtuelle fællesskaber opnår en social anerkendelse af deres erfaringer og problemer.  Inge Storgaard Bonfils bruger Samtaleforummet på Dansk epilepsiforenings hjemmeside, som et eksempel og gengiver en samtaletråd mellem to unge fra Dansk Epilepsiforenings Samtaleforum. Se tråden her Forfatterne mener, at en person med handicap kan opleve sin situation som et identitetsmæssig spændingsfelt. Det ene yderpunkt er, at der intet specielt er ved at have en nedsat funktionsevne. Det andet yderpunkt er, at personens situation er så speciel, at den er umulig at forstå for andre, som ikke selv har det givne handicap. Derfor vil nogen afvise kontakten til andre med samme handicap, mens andre vil søge kontakt og identifikation med ligestillede, og dermed søge ind i handicaporganisationerne.
For de, der involverer sig i en handicaporganisation, kan det føre til en udvikling af kollektiv identitet og kamp for social retfærdighed. For via identitets- og interessepolitiske strategier kan handicaporganisationerne påvirke, hvordan mennesker med handicap opfatter deres egen identitet og samfundets forståelse og holdning til mennesker med handicap, mener forfatteren.
Forfatteren håber, at fagpersoner, som er i kontakt med unge med handicap, kan bruge den i deres samarbejde med unge med handicap.
(Kilde: "Unges livsvilkår – Muligheder, ricisi og professionelle udfordringer". Redigeret af Gundi Schröter Johannsen og Mimi Petersen. Akademisk Forlag, 2014. Den kan bl.a. købes hos arnoldbusck.dk)

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev