12.09.2022

Sådan kommer efterårets og vinterens vaccinationsindsats til at foregå

Dette års vaccinationsindsat omfatter influenzavaccine, Covid-19-vaccine og eventuelt pneumokokvaccine. Her kan du se, hvem der skal vaccineres hvornår, hvem der er i den særlige risikogruppe, og hvordan indsatsen kommer til at foregå

 

Dette års vaccinationsindsat omfatter influenzavaccine, Covid-19-vacciine og eventuelt pneumokokvaccine.

Formålet med vaccineindsatsen er at mindske risikoen for alvorlige sygdomsforløb og død. Fokus har derfor ændret sig fra sidste vinters indsats mod Covid-19 som handlede om flokimmunitet og inddæmning af smitten.
Der er mulighed for at få Influenza- og Covid-19-vaccinen samtidig. Hvis man også tilhøre den kategori der skal have pneumokokvaccinationen (+65år eller risikogruppe), kan den også gives samtidig. Dog skal man være opmærksom på der skal gå minimum 3 måneder siden sidste vaccination mod Covid-19 og 6 år for Pneumokokvaccinen.

De nye varianter af Covid-19-vaccinerne, der lige er blevet godkendt, skal dække flere variationer af Covid-19. Derudover tyder det på, at den også virker smitteforebyggende.

Hvem skal vaccineres hvornår?

Vaccineindsatsen gælder alle over 50 år, gravide i 2. og 3. trimester, personer i risikogruppe, sundheds- og plejepersonale samt udvalgte dele af socialområdet. Vaccinationsprogrammet starter med personer fra 85 år og ældre samt personer på plejehjem fra medio september. Fra 1. oktober tilbydes alle over 50 år samt personer i risikogrupper vaccination.

Invitationen til vaccination udsendes løbende i E-Boks (eller fysisk brev hvis man er fritaget fra elektronisk post). 

Hvordan foregår det?

Det bliver regionerne, der kommer til at stå for det praktiske i forbindelse med vaccinationerne. Der vil igen blive oprette regionale vaccinationssteder. Derudover kan man blive vaccineret på nogle apoteker, ved ens praktiserende læge samt via udekørende teams, hvis der vurderes behov for dette. I indkaldelsen vil der være et oversigtskort over, hvor man kan blive vaccineret. Derudover oprettes en hotline, der kan hjælpe med at oplyse nærmeste vaccinationssted.

Hvis du tilhører målgruppen, vil du modtage en invitation i din E-boks, når det bliver din tur. Hvis man er fritaget for elektronisk post kommer invitationen som fysisk brev. Der er lavet en aftale med kommunerne om, at de ringer til de borger der ikke reagerer på tilbuddet om vaccination. Dette for at få fat i de personer, som har forskellige former for problemer med fx at komme frem til vaccinationsstedet.

Hvem er i den særlige risikogruppe?

Det, at man har epilepsi gør ikke, man hører til en risikogruppe. Dog ved vi, at flere personer med epilepsi også har andre udfordringer, der kan gøre man høre til risikogruppen. Er man i tvivl om man er i risikogruppe og bør vaccineres, men er under 50 år kan man rådføre sig med sin læge. Børn og unge under 18 år tilbydes ikke automatisk vaccination, men skal tale med deres læge/behandler om behovet, hvis der er tvivl om de skal vaccineres.

I forhold til risikogrupperne udskiller denne vaccinationsindsat sig fra de foregående år. Sundhedsstyrelsen melder ud, hvilke personer der er i risikogrupper bl.a. via kampagner. Det betyder, at personer i risikogrupperne under 50år IKKE indkaldes. De skal i stedet booke vaccinen på www.vacciner.dk  hvor man skal skrive under på en tro og love-erklæring om, at man tilhører risikogruppen.

Kilde

Sundhedsstyrelsen og Epilepsiforeningen

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev