Covid-19: Hvad betyder det for mennesker med epilepsi?

15.02.2021

Svar på ofte stillede spørgsmål om epilepsi og coronavirus, og hvilke forholdsregler personer med epilepsi inde på livet bør tage.

 

Epilepsiforeningen får forespørgsler om, hvordan coronavirus evt. kan påvirke personer med epilepsi.

Vi rådfører os løbende med formanden for Dansk Epilepsiselskab og overlæge fra Aarhus Universitets Hospital, Jakob Christensen, som i det nedenstående besvarer nogle af de hyppigst stillede spørgsmål.

Sundhedsstyrelsen samler løbende op på spørgsmål og giver svar på siden: Spørgsmål og svar på coronavirus og COVID-19

Længere nede på siden kan du også følge med i nyheder om epilepsi og Covid-19.

Svar på spørgsmål

Kan mennesker med epilepsi trygt lade sig vaccinere?

Er det trygt at lade sig vaccinere mod COVID-19, hvis man har epilepsi? Det har vi spurgt Jakob Christensen, der er overlæge på Aarhus Universitets Hospital og formand for Dansk Epilepsiselskab, om.

Epilepsiselskabets formand er ikke i tvivl: Med den viden man har nu, vil fordelen ved en vaccinationen mod COVID-19 klart overstige ulemperne.

“Der foreligger nu oplysninger om effekt og bivirkninger vedr. den første vaccine fra BioNTech og Pfizer hvor flere end 43.000 patienter deltog i undersøgelserne – alle over 16 år. Vaccinen ser ud til at være meget effektiv og 95% effektiv i at forebygge Covid-19”, siger overlægen og fortsætter:

”Vedr. bivirkninger, så var der flere bivirkninger hos dem der fik vaccination (27%) end dem der ikke fik aktiv-vaccination (placebo) (12%) Ud af de flere en 43.000 personer, så fik 64 vaccine-modtagere (0,3%) og 6 placebomodtagere (<0,1%) rapporterede hævede lymfeknuder. Blandt modtagerne af vaccine blev der rapporteret 4 alvorlige bivirkninger (skulderskade relateret til vaccineadministration, hævede lymfeknuder i højre armhule, uregelmæssig hjerterytme og nedsat følesans i højre ben).

To patienter som modtog vaccination døde (en af tillukkede blodkar, en fra hjertestop), ligesom fire personer som modtog placebo døde (to fra ukendte årsager, en af hjerneblødning og en af blodprop i hjertet). Ingen dødsfald blev af forskerne betragtet som relateret til vaccinen eller placebo. Ingen Covid-19-associerede dødsfald blev observeret.

Sikkerhedsovervågning fortsætter i 2 år efter den anden dosis vaccine.

Der er ikke beskrevet anfald eller epilepsi som bivirkning til vaccination – men detaljerede informationer om bivirkninger til vaccination er ikke tilgængelig.”

Link

På Lægemiddelstyrelsens hjemmeside kan du læse om de vacciner mod COVID-19, som har fået en betinget godkendelse i EU – og herunder også i Danmark.

Sundhedsstyrelsens informationer om COVID-19 Vaccine AstraZeneca (pdf)

Hvornår bliver det mennesker med epilepsis tur til at blive vaccineret?

Sundhedsmyndighederne kontakter dig, når det er din tur til at få tilbudt vaccine mod COVID-19.

Det er i første omgang de behandlingsansvarlige læger på sygehusene som kan henvise til vaccination ud fra Sundhedsstyrelsens fastlagte rækkefølgen af målgrupper, der tilbydes vaccination. Du kan se rækkefølgen her. 

I opdateringen af Sundhedsstyrelsens udgivelse “Personer med øget risiko ved COVID-19 – fagligt grundlag” fra den 10.02.2021 er epilepsi nu nævnt.

Det nye i vejledningen er, at lægerne nu skal tage med i bedømmelsen, om man har epilepsi. Det vil være en samlet vurdering af alder, sværhedsgrad af epilepsi og andre sygdomme, som afgør, om man er i risikogruppen, der skal tilbydes vaccine tidligere end andre.

Det gælder for epilepsi som for alle andre, at risikoen stiger med alderen og med antallet af andre sygdomme. Det vil der også blive taget hensyn til, når sygehusene skal prioritere rækkefølgen for de patienter, som vil blive tilbudt vaccination.

Hvad skal voksne med epilepsi nu gøre?

“Du behøver ikke gøre noget. Lægerne på sygehuset vil i samarbejde med din praktiserende læge finde ud af, om du tilhører risikogruppen. Rækkefølgen af vaccinationer til risikopatienter sker på baggrund af vejledning fra Sundhedsstyrelsen”, svarer Jakob Christensen.

”Det er nu op til sygehusene, at identificere patienter med epilepsi og patienter med andre kroniske sygdomme som er i særlig risiko. Efterhånden som vaccinerne kommer til landet, vil de sårbare grupper modtage tilbud om vaccination – formentligt vil de personer med højst alder og dem med flest kroniske sygdomme blive tilbudt vaccination først,” fortsætter Jakob Christensen og understreger:

”Lige nu skal man således ikke gøre andet end at afvente henvendelse fra sygehusene og i øvrigt følge retningslinjerne fra sundhedsmyndighederne.”

Link

Du kan læse om Sundhedsstyrelsens planer for vaccination her

Sundhedsstyrelsen har lavet denne illustration, hvor man kan se, om man er i gruppe 5 (pdf)

Sådan finder sundhedsmyndighederne frem til vaccinationsmålgruppe 5 (pdf)

Børn og COVID-19 vaccination

Sundhedsstyrelsen udtaler:

“Som udgangspunkt omfattes gravide og børn og unge under 16 år med øget risiko for et alvorligt forløb med COVID-19 ikke af målgruppen, da disse grupper ikke er en del af godkendelsespopulationen for vaccinen. Der er dog mulighed for, at en læge efter en konkret individuel vurdering kan ordinere vaccination off-label, dvs. uden for godkendelsepopulationen, hvis lægen vurderer, at de gavnlige effekter ved vaccinationen overstiger ulemper/risici for patienten. Off-label ordination af vaccination til børn og unge under 16 år og gravide bør kun foretages af sygehuslæge i specialiseret funktion.”

Sådan virker en vaccination

Sundhedsstyrelsen har udgivet denne lille film, der viser, hvordan vacciner som COVID 19-vaccinen virker generelt.

Gratis ”Hold afstand”-badge

Med ”Hold afstand”-badget er det muligt at vise, at man som særligt sårbar gerne vil have at andre folk holder afstand, så man kan forebygge smitte med ny coronavirus.

Hent det på apoteket eller bestil det gratis på vores hjemmeside.

Bliver mennesker med epilepsi påvirket af coronavirus mere end andre?

For de fleste mennesker forårsager coronavirus/COVID-19 milde symptomer, og de kommer sig hurtigt efter nogle få dage.

Personer med epilepsi, der er anfaldsfrie på medicin, eller som kun lejlighedsvis har anfald og ingen andre sundhedsmæssige problemer, har ikke øget risiko.
For nogle mennesker er epilepsi en del af et syndrom eller epilepsi i forbindelse med andre tilstande/sygdomme. Disse mennesker kan have andre sundhedsmæssige problemer ud over deres epilepsi. Det kan forårsage mere alvorlige symptomer hos eksempelvis mennesker med svækket immunforsvar, ældre mennesker, mennesker med udviklingshandicap, særlige kræftsygdomme  og alvorlig kronisk lungesygdom.

Ny forskning på området tyder på, at visse patienter med epilepsi kan have øget risiko for komplikationer ved smitte med COVID 19

Det betyder at epilepsi nu fremgår i opdateringen af Sundhedsstyrelsens udgivelse “Personer med øget risiko ved COVID-19 – fagligt grundlag” fra d. 10.02.2021
Det nye i vejledningen er, at lægerne nu skal tage med i bedømmelsen, om man har epilepsi. Det vil være en samlet vurdering af alder, sværhedsgrad af epilepsi og andre sygdomme som afgør om man er i risikogruppen der skal tilbydes vaccine, og ikke epilepsidiagnosen alene.

Du kan læse mere om Sunhedsstyrelsens opdaterede udgivelse her

Særligt i forhold til børn

Vi har spurgt børnelæge Christina E. Høi-Hansen, overlæge på Rigshospitalet, som oplyser at alle foreløbige resultater og erfaringer fra udlandet tyder på, at børn er bedre rustet til at komme sig uden svær sygdom ved coronavirus/COVID-19. Der er intet der tyder på at børn med epilepsi får væsentlig krampeophobning.

Visse børn med kronisk sygdom eller særlige tilstande kan have en øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb, typisk børn, der under omstændigheder uden epidemi coronavirus/COVID-19, også har særlige foranstaltninger fx. særlige forhold i forbindelse med skolegang eller pasning i dagtilbud. Disse børn har sygdomme eller tilstande, der vanligt følges i specialambulatorier i sygehusregi, og bør derigennem få individuel vurdering og rådgivning.

Dette er uændret efter Sunhedsstyrelsens opdatering af risikogrupper den 10.02.2021

Er mundbind sikre for personer med epilepsi?

Regeringen har indført krav om brug af mundbind fra 22.08 2020 ved kørsel i offentlig transport.

Fra 28.09.2020  har Sundhedsstyrelsen skærpet brugen: Sundhedsstyrelsen anbefaler nu, at man tager mundbind på, hvis man skal besøge sin læge eller en tur på sygehuset.

De anbefaler nu, som en ekstra forsigtighed, at personale, patienter og borgere bærer mundbind eller anden ansigtsværnemiddel i behandlings- og plejesituationer for eksempel på sygehus, plejehjem og ved egen læge, når det ikke er muligt at holde afstand.

Du kan læse mere om de nye anbefalinger på Sundhedsstyrelsens hjemmeside her:

Vi har vi set på, hvad man foreløbig ved om brug af mundbind i forbindelse med epilepsi.

De fleste mennesker med epilepsi vil kunne bære et mundbind lavet af åndbart materiale uden problemer.

Nogen kan være bekymret over, om tildækningen gør det sværere at ånde eller får dem til at blive overophedet. Der er ikke noget, der tyder på, at dette er et problem så længe man bruger de mundbind, der anbefales af Sundhedsstyrelsen.

Du kan læse meget mere om brug af mundbind på Sundhedsstyrelsens hjemmeside:

Hvis du erfarer at det at bære mundbind er svært for dig, er det værd at prøve forskellige udgaver for at finde en type der passer til dig. Du kan også prøve at bære et mundbind i korte perioder derhjemme først for at vænne dig til den måde det føles på.

Hvis du har andre sygdomme ud over epilepsi og er bekymret for, at dette kan påvirke din evne til at bære mundbind, kan du tale med din læge.

Hvad skal en person gøre, hvis jeg får et anfald, mens jeg bærer mundbind?

Hvor det er muligt er det nyttigt at fjerne en persons mundbind hvis de får et anfald, eller hvis de netop lige har haft et anfald – det letter vejrtrækningen.

Husk også de alment gældende forholdsregler, som f.eks. afspritning af hænder (hvis det er muligt), før man hjælper.

Hvis jeg får coronavirus, kan det så udløse et anfald?

Vi har ingen oplysninger om coronavirus/COVID-19 udløser anfald hos personer med epilepsi. Nogle mennesker med epilepsi oplever dog, at de er mere tilbøjelige til at få et anfald, når de er syge eller utilpasse.

Det er vigtigt at fortsætte med at tage din epilepsimedicin som sædvanlig ved enhver sygdom.

Får epilepsimedicin immunsystemet til at fungerer dårligere?

Almindelig epilepsimedicin påvirker ikke immunsystemet. Enkelte patienter får dog medicin for epilepsi som påvirker immunsystemet. Det kan være patienter med Tuberøs Sklerose eller patienter med betændelse i hjernen (Autoimmun Encephalitis). De tilstande kan give særlig risiko for alvorligt forløb af coronavirus/COVID-19. Der bør ved kronisk sygdom udvises ekstra forsigtighed ift. smitte. Ved tvivl kontaktes de afdelinger som tilbyder behandling. Hvis du får behandling med medicin som påvirker immunsystemet (f.eks. Everolimus, Sirolimus, binyrebarkhormon (Prednisolon)) og du får symptomer på coronavirus/COVID-19 (feber, hoste, ondt i halsen, hovedpine og muskelømhed) så skal du kontakte din praktiserende læge, lægevagt eller akuttelefon. 

Hvis du har symptomer på coronavirus/COVID-19 og får medicin der påvirker immunsystemet, vil du blive højt prioriteret ved behandling og test for coronavirus/COVID-19.

Her kan du læse mere om medicin som påvirker immunsystemet:

Kan febernedsættende og smertestillende medicin påvirke epilepsimedicinen?

Vil situationen med coronavirus føre til mangel på min epilepsimedicin?

Lægemiddelstyrelsen har i forbindelse med den ekstraordinære situation med Coronavirus/COVID 19, arbejdet på flere områder for at sikre forsyningen af lægemidler.

De overvåger forsyninger og forbrug endnu tættere og har bl.a. styrket kommunikationen med medicinalfirmaerne, som bl.a. er blevet indskærpet at være ekstra opmærksomme på forsyningsvanskeligheder. Dette skulle betyde, at medicin fortsat vil være tilgængelig, selvom der er midlertidige forstyrrelser i forsyningskæden.

Læs mere på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.

Epilepsiforeningen følger udviklingen på området, og opdaterer i takt med at informationerne kommer ud.

Værd at vide om mental sundhed, trivsel og forebyggelse af ensomhed

Epilepsiforeningen har fået midler til en indsats for at fremme livskvalitet og forebygge den ensomhed som  coronasituationen har forværret. Tovholder på projektet er Maria Elmsted Jensen. Læs mere.

Maria kan kontaktes på tlf. 63 11 93 61. Du kan også sende en mail til maria@epilepsiforeningen.dk

Og Sundhedsstyrelsens hjemmeside har en side med gode råd til trivsel og mental sundhed.

Hvor kan jeg læse mere?

Hvilke ændringer er der på arbejdsmarkeds området?

Du kan holde dig orienteret om ændringer på arbejdsmarkeds området her:

Social og Indenrigsministeriets hjemmeside.

Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruterings hjemmeside.

Nyhder om epilepsi og corona

15.02.21
Svar på ofte stillede spørgsmål om epilepsi og coronavirus, og hvilke forholdsregler personer med....
12.02.21
Det er ikke alle med epilepsi, og du behøver ikke kontakte din behandler, siger epilepsilæge
19.01.21
Vi har spurgt fire medlemmer om, hvilke erfaringer de har haft, og hvilke tanker de gjorde sig forud....
07.01.21
Epilepsihospitalet er blevet aktiveret som en del af et nødberedskab i regionen.
04.01.21
Hos Epilepsiforeningen kan man nu bestille det nye badge, der signalerer man er fritaget for brug af....
04.01.21
Mennesker med epilepsi er ikke – alene pga. epilepsien - prioriteret målgruppe for vaccination mo....
22.12.20
Dansk Epilepsi Selskab og Epilepsiforeningen kontakter Sundhedsstyrelsen
18.12.20
Særligt sårbare grupper med epilepsi bør kontakte deres behandlende læge, for at komme med som n....
10.12.20
Mennesker, der er ældre eller har udviklingshandicap sammen med epilepsien, har let øget risiko fo....
07.10.20
Med et nyt badge bliver det fremover muligt at vise, at man som særligt sårbar gerne vil have at a....
25.08.20
Vi har vi set på, hvad man ved om brug af mundbind i forbindelse med epilepsi.
18.08.20
For et par dage siden lagde 19-årige Sacha en video på YouTube, hvor hun fortæller om sin epileps....
02.07.20
Hver tredje med epilepsi var mere ensomme end normalt under coronakrisen, viser et survey fra Epilep....
29.03.20
Beboerne på Melinas bosted er sat i karantæne frem til første juli. ”Vi er kede af det, og vi e....
18.03.20
På Facebook spredes aktuelt en advarsel mod at bruge Ibuprofen mod feber, hvis man er corona-smitte....

Kilde

Epilepsiforeningen, Formanden for Dansk Epilepsiselskab og overlæge fra Aarhus Universitets Hospital Jakob Christensen, overlæge Christina E. Høi-Hansen Rigshospitalet, Sundhedsstyrelsen og coronasmitte.dk.