Covid-19 og vacciner: Hvad betyder det for mennesker med epilepsi?

09.12.2021

Svar på ofte stillede spørgsmål om epilepsi og coronavirus, og hvilke forholdsregler personer med epilepsi inde på livet bør tage.

 

Epilepsiforeningen får forespørgsler om, hvordan coronavirus evt. kan påvirke personer med epilepsi.

Vi rådfører os løbende med formanden for Dansk Epilepsiselskab og overlæge fra Aarhus Universitets Hospital, Jakob Christensen, og Christina Høj-Hansen, der er professor og overlæge på Rigshospitalets neurologiske afdeling for børn og unge, som i det nedenstående besvarer nogle af de hyppigst stillede spørgsmål.

Sundhedsstyrelsen informerer løbende om corona/Covid-19 på siden her.

Længere nede på siden kan du også følge med i nyheder om epilepsi og Covid-19.

Svar på spørgsmål

Kan mennesker med epilepsi trygt lade sig vaccinere?

The International League Against Epilepsy (ILAE) den international epilepsiorganisation for professionelle inden for epilepsi-området anbefaler, at personer med epilepsi lader sig vaccine med COVID19-vaccine, hvis de tilbydes; dette inkluderer revaccination. For mennesker med epilepsi opvejer risikoen for COVID-19-infektion og potentielle komplikationer langt risikoen for mulige bivirkninger fra en COVID-19-vaccine.

Du kan læse mere om ILAE og COVID-19 her

Epilepsiselskabets formand Jakob Christensen, der er overlæge på Aarhus Universitets Hospital er heller ikke i tvivl: Med den viden man har nu, vil fordelen ved en vaccination mod COVID-19 klart overstige ulemperne.

Virking og bivirkning ved vaccine fra BioNTech og Pfizer

“Der foreligger nu oplysninger om effekt og bivirkninger vedr. de første Covid-vacciner. til at forebygge Covid-19”, siger overlægen og fortsætter:

“Der er ikke beskrevet anfald eller epilepsi som bivirkning til vaccination i de seneste opdateringer af information fra lægemiddelfirmaerne” siger Jakob Christensen og opsummerer.” I de opdaterede produktresumeer er der ikke beskrevet bivirkninger i form af epileptiske anfald.”

Du kan læse om effekt og bivirkninger af vaccinerne her.

Sikkerhedsovervågning fortsætter i 2 år efter den anden dosis vaccine.

Læs mere om de vacciner som tilbydes i det danske vaccinationsprogram.

Hvad med revaccination ?

Alle borgere vil blive tilbudt revaccination på et tidspunkt. Udgangspunktet for revaccination er tid siden primærvaccination.

Mennesker med epilepsi indkaldes dermed til 3. vaccination efter alder og efter hvornår de modtog 1. og 2. vaccination

Dette vil igen foregå med invitation i E-boks.

Se mere på Sundhedstyrelsens hjemmeside her

Bør børn med epilepsi vaccineres mod Covid-19?

Fra den 26. november 2021 anbefaler Sundhedsstyrelsen vaccination af 5-11-årige, efter vaccinen fra Pfizer-BioNTech blev godkendt til børn fra 5-11 år af Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA).

Sundhedsstyrelsen har siden juli 2021 anbefalet at alle børn mellem 12 og 15 år tilbydes samme Covid-19-vaccine.

Bør forældre til børn med epilepsi lade barnet vaccinere? Det spørgsmål har vi stillet til Christina Høi-Hansen, der er professor og overlæge på Rigshospitalets neurologiske BørneUngeAfdeling.

”For børn er epilepsi ikke en sygdom, der i sig selv medfører øget risiko for svært forløb af COVID-19. Det vil sige, at børnene skal have en anden yderligere sygdom, der disponerer til svær sygdom. Hvis børnene er i risikogruppe, som er defineret af Dansk Pædiatrisk Selskab, anbefales fra børnelæge-perspektiv at lade børnene vaccinere.”

Hvilke risici kan der være i forbindelse med børne-epilepsi og de aktuelle Covid-19-vaccinationer?

”Der foreligger ikke data til at understøtte, om der er særlig risiko ved vaccination af børn med epilepsi. Derfor tænker jeg, at Sundhedsstyrelsens vurdering må gælde”, svarer Høi-Hansen og henviser til sundhedsstyrelsen, der om det skriver:

”Generelt har børn og unge, der bliver smittet med SARS-CoV-2, oftest milde eller ingen symptomer, samt en betydelig lavere risiko for alvorlig sygdom som følge af COVID-19, end ældre aldersgrupper. Selv hos børn og unge med underliggende sygdomme og tilstande ses det kun meget sjældent, at de bliver alvorligt syge, når de bliver smittet med SARS-CoV-2. Den altovervejende målsætning med at vaccinere de alleryngste i målgrupperne, er derfor i første række at forebygge smittespredning og samtidig at bevare epidemikontrollen.”

Hvis man vælger, at lade sit barn med epilepsi vaccinere, er der så noget, man skal være opmærksom på?

”Generelt vil det være hensigtsmæssigt at kontakte sin læge ved mistanke om bivirkninger i bred forstand. For børn har der været en særlig opmærksomhed på om der er sammenhæng mellem COVID-19 vaccination og betændelse i hjertemusklen (myokardit).”

Hvad hvis man vælger ikke at lade sit barn Covid 19-vaccinere?

”Hvis man ikke er vaccineret følges anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen med bl.a. afstand, håndhygiejne og testning”, svarer epilepsi-børnelægen.

Læs mere på Sundhedsstyrelsens side – Spørgsmål og svar om vaccination af 5-11 årige

Om vaccination af  de 12-15 årige

Hvad hvis jeg får feber af vaccinen?

”Som andre vacciner kan COVID-19-vacciner forårsage milde eller moderate bivirkninger inklusive feber. Ikke alle vil få feber, men hvis du gør det, vil feberen for de fleste forsvinde efter et par dage”, siger overlæge og formand for Dansk Epilepsi Selskab Jakob Christensen:

“For nogle mennesker med epilepsi kan feber gøre dem mere tilbøjelige til at få et anfald. Hvis du er bekymret for feber, kan du tage febernedsættende medicin som f.eks. paracetamol i 48 timer efter vaccination – det reducerer risikoen for feber. Husk at paracetamol påvirker niveauet af lamotrigin og at du derfor helst skal bruge anden febernedsættende medicin hvis du har behov for det og får lamotrigin – tal med din læge om det hvis du har behov for at vide hvilken febernedsættende medicin der kan gå sammen med din epilepsimedicin.

For de fleste mennesker opvejer risikoen for alvorlig sygdom fra COVID-19-infektion langt risikoen for bivirkninger fra COVID-19-vaccinen”

Coronapas for ikke-digitale og fritiagelse for corronapas

Hvis man gerne vil have coronapas, men ikke vil eller ikke kan have det i form af en app, kan man ved vaccination få det tilsendt, såfremt man ikke er digital. Ved test kan man få dokumentation ved antigentest (kviktest), hvis man venter på stedet. Det er et krav til de steder, der har aftale med det offentlige. Man regner med, de andre private udbydere følger efter.

Problemet er ikke løst for PCR-testen, da man først får svar efter 48 timer, og det er for lang tid at vente. Postvæsnet er ikke en mulighed, så man overvejer, om man enten kan henvende sig på teststedet 48 timer efter, eller om der kan laves en aftale med praktiserende læge.

Det er muligt på coronasmitte.dk at printe et coronapas ud, hvis man ikke er fritaget for e-post og kan få andre til at hjælpe: for print

På handicap.dk kan du læse, hvordan du får coronapas, hvis du ikke er digital.

Mulighed for undtagelse for coronapas

Hvis man af medicinske årsager eller på grund af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke kan få foretaget en COVID-19 test, kan man undtages for krav om coronapas hos frisører, massører eller på cafeer mv. hvor der ellers stilles krav om et sådan. Det fremgår af retningslinjerne for ansvarlig indretning af liberale serviceerhverv, at børn under 15 år samt personer, der af medicinske årsager eller som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en covid-19 test, kan undtages. Børn og unge kan vise identifikation for at dokumentere alder, mens undtagelse af andre årsager ”kan ske på baggrund af en vurdering af troværdigheden af kundens udsagn”. Dvs. at man indtil videre baserer sig på samme ”tillidsmodel” som vi kender fra ”undtagelsesbadge”

Retningslinjerne fremgår her (pdf)

Sådan virker en vaccination

Sundhedsstyrelsen har udgivet denne lille film, der viser, hvordan vacciner som COVID 19-vaccinen virker generelt. Du kan finde filmen her.

Gratis ”Hold afstand”-badge

Med ”Hold afstand”-badget er det muligt at vise, at man som særligt sårbar gerne vil have at andre folk holder afstand, så man kan forebygge smitte med ny coronavirus.

Hent det på apoteket eller bestil det gratis på vores hjemmeside.

Bliver mennesker med epilepsi påvirket af coronavirus mere end andre?

For de fleste mennesker forårsager coronavirus/COVID-19 milde symptomer, og de kommer sig hurtigt efter nogle få dage.

Personer med epilepsi, der er anfaldsfrie på medicin, eller som kun lejlighedsvis har anfald og ingen andre sundhedsmæssige problemer, har ikke øget risiko.
For nogle mennesker er epilepsi en del af et syndrom eller epilepsi i forbindelse med andre tilstande/sygdomme. Disse mennesker kan have andre sundhedsmæssige problemer ud over deres epilepsi. Det kan forårsage mere alvorlige symptomer hos eksempelvis mennesker med svækket immunforsvar, ældre mennesker, mennesker med udviklingshandicap, særlige kræftsygdomme  og alvorlig kronisk lungesygdom.

Norske epilepsiforskere har set på epilepsi og COVID-19 og samlet op på forskningen på området

Særligt i forhold til børn

Vi har spurgt børnelæge Christina E. Høi-Hansen, overlæge på Rigshospitalet, som oplyser at alle foreløbige resultater og erfaringer fra udlandet tyder på, at børn er bedre rustet til at komme sig uden svær sygdom ved coronavirus/COVID-19. Der er intet der tyder på at børn med epilepsi får væsentlig krampeophobning.

Visse børn med kronisk sygdom eller særlige tilstande kan have en øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb, typisk børn, der under omstændigheder uden epidemi coronavirus/COVID-19, også har særlige foranstaltninger fx. særlige forhold i forbindelse med skolegang eller pasning i dagtilbud. Disse børn har sygdomme eller tilstande, der vanligt følges i specialambulatorier i sygehusregi, og bør derigennem få individuel vurdering og rådgivning.

Dette er uændret efter Sunhedsstyrelsens opdatering af risikogrupper den 10.02.2021

Er mundbind sikre for personer med epilepsi?

De fleste mennesker med epilepsi vil kunne bære et mundbind lavet af åndbart materiale uden problemer.

Nogen kan være bekymret over, om tildækningen gør det sværere at ånde eller får dem til at blive overophedet. Der er ikke noget, der tyder på, at dette er et problem så længe man bruger de mundbind, der anbefales af Sundhedsstyrelsen.

Du kan læse meget mere om brug af mundbind på Sundhedsstyrelsens hjemmeside:

Hvis du erfarer at det at bære mundbind er svært for dig, er det værd at prøve forskellige udgaver for at finde en type der passer til dig. Du kan også prøve at bære et mundbind i korte perioder derhjemme først for at vænne dig til den måde det føles på.

Hvis du har andre sygdomme ud over epilepsi og er bekymret for, at dette kan påvirke din evne til at bære mundbind, kan du tale med din læge.

Hvad skal en person gøre, hvis jeg får et anfald, mens jeg bærer mundbind?

Hvor det er muligt er det nyttigt at fjerne en persons mundbind hvis de får et anfald, eller hvis de netop lige har haft et anfald – det letter vejrtrækningen.

Husk også de alment gældende forholdsregler, som f.eks. afspritning af hænder (hvis det er muligt), før man hjælper.

Læs her om brug af mundbind i det offentligerum

Hvis jeg får coronavirus, kan det så udløse et anfald?

Nogle mennesker med epilepsi oplever, at de er mere tilbøjelige til at få et anfald, når de er syge eller utilpasse – det gælder også hvis de får COVID-19

Det er vigtigt at fortsætte med at tage din epilepsimedicin som sædvanlig ved enhver sygdom.

Får epilepsimedicin immunsystemet til at fungerer dårligere?

Almindelig epilepsimedicin påvirker ikke immunsystemet. Enkelte patienter får dog medicin for epilepsi som påvirker immunsystemet. Det kan være patienter med Tuberøs Sklerose eller patienter med betændelse i hjernen (Autoimmun Encephalitis). De tilstande kan give særlig risiko for alvorligt forløb af coronavirus/COVID-19. Der bør ved kronisk sygdom udvises ekstra forsigtighed ift. smitte. Ved tvivl kontaktes de afdelinger som tilbyder behandling. Hvis du får behandling med medicin som påvirker immunsystemet (f.eks. Everolimus, Sirolimus, binyrebarkhormon (Prednisolon)) og du får symptomer på coronavirus/COVID-19 (feber, hoste, ondt i halsen, hovedpine og muskelømhed) så skal du kontakte din praktiserende læge, lægevagt eller akuttelefon. 

Kan febernedsættende og smertestillende medicin påvirke epilepsimedicinen?

Vil situationen med coronavirus føre til mangel på min epilepsimedicin?

Lægemiddelstyrelsen har i forbindelse med den ekstraordinære situation med Coronavirus/COVID 19, arbejdet på flere områder for at sikre forsyningen af lægemidler.

De overvåger forsyninger og forbrug endnu tættere og har bl.a. styrket kommunikationen med medicinalfirmaerne, som bl.a. er blevet indskærpet at være ekstra opmærksomme på forsyningsvanskeligheder. Dette skulle betyde, at medicin fortsat vil være tilgængelig, selvom der er midlertidige forstyrrelser i forsyningskæden.

Lægemiddelstyrelsen har med virkning fra mandag 15. november nedsat et nyt, nationalt råd, der skal arbejde med spørgsmål relateret til de stigende forekomster af medicin i restordre.

Læs om Nationalt Råd for Forsyningssikkerhed

Læs mere på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.

Epilepsiforeningen følger udviklingen på området, og opdaterer i takt med at informationerne kommer ud.

Værd at vide om mental sundhed, trivsel og forebyggelse af ensomhed

Epilepsiforeningen har fået midler til en indsats for at fremme livskvalitet og forebygge den ensomhed som  coronasituationen har forværret. Tovholder på projektet er Maria Elmsted Jensen. Læs mere.

Maria kan kontaktes på tlf. 63 11 93 61. Du kan også sende en mail til maria@epilepsiforeningen.dk

Og Sundhedsstyrelsens hjemmeside har en side med gode råd til trivsel og mental sundhed.

Hvor kan jeg læse mere?

Hvilke ændringer er der på arbejdsmarkeds området?

Du kan holde dig orienteret om ændringer på arbejdsmarkeds området her:

Social og Indenrigsministeriets hjemmeside.

Styrelsen for Arbejdsmarked og rekrutterings hjemmeside.

Nyheder om epilepsi og corona

12.09.22
Dette års vaccinationsindsat omfatter influenzavaccine, Covid-19-vaccine og eventuelt pneumokokvacc....
09.12.21
Svar på ofte stillede spørgsmål om epilepsi og coronavirus, og hvilke forholdsregler personer med....
18.06.21
Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn mellem 12 og 15 vaccineres mod Covid-19
14.04.21
”Der er ingen der tør sige det højt”, siger lederen af Specialrådgivning om Epilepsi
18.03.21
Epilepsiforeningens formand kritiserer i en henvendelse til sundhedsministeren den ny vaccineplan.
19.01.21
Vi har spurgt fire medlemmer om, hvilke erfaringer de har haft, og hvilke tanker de gjorde sig forud....
07.01.21
Epilepsihospitalet er blevet aktiveret som en del af et nødberedskab i regionen.
04.01.21
Hos Epilepsiforeningen kan man nu bestille det nye badge, der signalerer man er fritaget for brug af....
04.01.21
Mennesker med epilepsi er ikke – alene pga. epilepsien - prioriteret målgruppe for vaccination mo....
22.12.20
Dansk Epilepsi Selskab og Epilepsiforeningen kontakter Sundhedsstyrelsen
18.12.20
Særligt sårbare grupper med epilepsi bør kontakte deres behandlende læge, for at komme med som n....
10.12.20
Mennesker, der er ældre eller har udviklingshandicap sammen med epilepsien, har let øget risiko fo....
07.10.20
Med et nyt badge bliver det fremover muligt at vise, at man som særligt sårbar gerne vil have at a....
25.08.20
Vi har vi set på, hvad man ved om brug af mundbind i forbindelse med epilepsi.
18.08.20
For et par dage siden lagde 19-årige Sacha en video på YouTube, hvor hun fortæller om sin epileps....
02.07.20
Hver tredje med epilepsi var mere ensomme end normalt under coronakrisen, viser et survey fra Epilep....
29.03.20
Beboerne på Melinas bosted er sat i karantæne frem til første juli. ”Vi er kede af det, og vi e....
18.03.20
På Facebook spredes aktuelt en advarsel mod at bruge Ibuprofen mod feber, hvis man er corona-smitte....

Kilde

Epilepsiforeningen, Formanden for Dansk Epilepsiselskab og overlæge fra Aarhus Universitets Hospital Jakob Christensen, overlæge Christina E. Høi-Hansen Rigshospitalet, Sundhedsstyrelsen og coronasmitte.dk.