04.01.2021

Gratis badge hvis du er fritaget for brug af mundbind

Hos Epilepsiforeningen kan man nu bestille det nye badge, der signalerer man er fritaget for brug af mundbind. Og vi har igen det allerede kendte afstandsbadge på lager.

 

Som Sundhedsstyrelsen skriver på deres hjemmeside, så kan der være en god grund til, at en person ikke bærer mundbind, og årsagen er ikke altid synlig. På opfordring fra patient- og handicapforeninger har Sundhedsstyrelsen derfor fået lavet et badge, der viser, hvis man er fritaget for brug af mundbind.

Så længe lager haves, kan det nye badge bestilles hos Epilepsiforeningen ved at sende en mail til: epilepsi@epilepsiforeningen.dk. Privatpersoner kan ikke få badges via apotekerne, men de kan rekvireres via trykkeriet Rosendahl på dette link mod et betalings- og ekspeditionsgebyr.

Epilepsiforeningen har også fået fat på en mindre rest af badge, der opfordrer folk til at holde afstand. Det kan bestilles på samme måde som det nye badge.

Hvem er fritaget for mundbind?

På Sundhedsstyrelsens hjemmeside kan man læse, hvem der er fritaget for brug af mundbind. Styrelsen skiver bl.a.

”Sundhedsstyrelsen har vurderet, at følgende personer kan undtages for krav om brug af mundbind:

  • Børn under 12 år.
  • Personer, der på grund af fysiske eller mentale forhold ikke kan bruge mundbind korrekt. Det kan være personer med fx nedsat syns- eller høreevne, lammelser, udviklingshæmning, demens, eller andet, der gør at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir, fx fordi at mundbindet ikke slutter tæt, ikke kan anvendes efter hensigten eller forhindrer udførelse af vigtige funktioner såsom fx mundbetjent kørestol.
  • Personer som har betydeligt ubehag ved brug af mundbind. Det kan være personer som oplever, at mundbindet forværrer allergi, giver eksem eller anden hudsygdom. Det kan også være personer, hvor mundbindet kan give vejrtrækningsproblemer, eller forværre symptomer hvis man i forvejen har angst eller vejrtrækningsbesvær, fx KOL.  Mundbind skal generelt fjernes, hvis der opstår svære gener og ubehag, som fx vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelse.
  • Mundbind kan også fjernes helt eller delvist, hvis der er en god grund til det, fx ved kortvarig indtagelse af mad og drikke. Under samtale med personer, der skal mundaflæse. Hvis politiet skal foretage identifikation. Hvis børn/unge eller personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse af forskellige årsager, skal trøstes eller bliver skræmt over brugen af mundbind eller visir.

Husk, at der kan være en god grund til, at en person ikke bærer mundbind, og at årsagen ikke altid er synlig.

Der skal ikke forelægges dokumentation, som fx en lægeerklæring, for at en person af den ene eller anden grund ikke kan anvende mundbind eller visir, og der skal ikke påkræves et krav om dette, hverken i kollektiv transport, på restauranter, butikker mv. Vi anbefaler ikke at personer der af ovenfor nævnte grunde ikke anvender mundbind eller visir, bortvises eller bliver nægtet adgang.”

Læs mere om brugen af mundbind på sundhedsstyrelsens hjemmeside

Kilde

Sundhedsstyrelsen og Epilepsiforeningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev