Epilepsilæge svarer på spørgsmålet: Bør børn med epilepsi vaccineres mod Covid-19?

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn mellem 12 og 15 vaccineres mod Covid-19. Vi har spurgt en epilepsilæge, om det er en god ide for børn med epilepsi

 

Sundhedsstyrelsen har anbefalet at alle børn mellem 12 og 15 år tilbydes Covid-19-vaccinen fra Pfizer- BioNTech. Vaccinationen af børnene skal i givet fald påbegyndes, når aldersgrupperne over 15 år er vaccineret. Det er tidligst til september.

Det bliver frivilligt, om man vil lade sit barn vaccinere. Så hvad med børn mellem 12 og 15 år med epilepsi; bør de vaccineres? Det spørgsmål har vi stillet til Christina Høi-Hansen, der er professor og overlæge på Rigshospitalets neurologiske BørneUngeAfdeling.

”For børn er epilepsi ikke en sygdom, der i sig selv medfører øget risiko for svært forløb af COVID-19. Det vil sige, at børnene skal have en anden yderligere sygdom, der disponerer til svær sygdom. Hvis børnene er i risikogruppe, som er defineret af Dansk Pædiatrisk Selskab, anbefales fra børnelæge-perspektiv at lade børnene vaccinere.”

”Hvorvidt børn uden risikofaktorer skal lade sig vaccinere, er en pågående overvejelse. Sundhedsstyrelsen og Dansk Pædiatrisk Selskab kan tilslutte sig at vaccination tilbydes”, siger epilepsilægen med henvisning til formanden for danske børnelægers udtalelser. 

image

”I børnelæge-kredse har det været glædeligt, at vaccinen er godkendt til børn, så de særligt sårbare 12-15 årige kan tilbydes vaccine. Men for børn udenfor risikogruppe er det op til familien/forældrene at tage stilling til om der ønskes vaccination”

Christina Høi-Hansen

Hvilke risici kan der være i forbindelse med børne-epilepsi og de aktuelle Covid-19-vaccinationer?

”Der foreligger ikke data til at understøtte, om der er særlig risiko ved vaccination af børn med epilepsi. Derfor tænker jeg, at Sundhedsstyrelsens vurdering må gælde”, svarer Høi-Hansen og henviser til sundhedsstyrelsen, der om det skriver:

”Generelt har børn og unge, der bliver smittet med SARS-CoV-2, oftest milde eller ingen symptomer, samt en betydelig lavere risiko for alvorlig sygdom som følge af COVID-19, end ældre aldersgrupper. Selv hos børn og unge med underliggende sygdomme og tilstande ses det kun meget sjældent, at de bliver alvorligt syge, når de bliver smittet med SARS-CoV-2. Den altovervejende målsætning med at vaccinere de alleryngste i målgrupperne, er derfor i første række at forebygge smittespredning og samtidig at bevare epidemikontrollen.”

Hvis man vælger, at lade sit barn med epilepsi vaccinere, er der så noget, man skal være opmærksom på?

”Generelt vil det være hensigtsmæssigt at kontakte sin læge ved mistanke om bivirkninger i bred forstand. For børn har der været en særlig opmærksomhed på om der er sammenhæng mellem COVID-19 vaccination og betændelse i hjertemusklen (myokardit).”

Hvad hvis man vælger ikke at lade sit barn Covid 19-vaccinere?

”Hvis man ikke er vaccineret følges anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen med bl.a. afstand, håndhygiejne og testning”, svarer epilepsi-børnelægen.

Kilde

Epilepsiforeningen

Du kan se svarene på de hyppigst stillede spørgsmål om epilepsi og Covid-19 her

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev