21.09.2014

Sundhedstjek virker

Sundhedstjek er vejen frem, når det gælder om at skabe lighed i sundhed, og der bør derfor etableres landsdækkende tilbud, skriver handicap.dk.
I følge Handicap.dk viser erfaringer og undersøgelser, at borgere med en intellektuel eller psykisk funktionsnedsættelse, fx personer med udviklingshæmning, hjerneskade eller en sindslidelse, oplever markant ulighed i sundhed.
En ny rapport, "Lige adgang til sundhedsvæsenet", dokumenterer resultatet fra pilotprojektet af samme navn. I projektet har man afprøvet en model for sundhedstjek og registreret de sundhedsmæssige fund for de borgere, der deltog.
Ifølge Handicap.dk viser rapporten, at sundhedstjek medfører et ekstra fokus på borgerens sundhed hos personale og læger samt, at tilgangen til arbejdet med sundhed bliver opsøgende og systematisk. Et sundhedstjek betyder samlet set, at flere sundhedsmæssige problemstillinger bliver afdækket, både i borgerens hverdag og ved besøg hos lægen.
Rapporten har derfor en konkret anbefaling til Ministeriet for sundhed og forebyggelse om at tage initiativ til, at der udarbejdes nationale anbefalinger til et landsdækkende tilbud, om sundhedstjek, til personer med intellektuel eller psykisk funktionsnedsættelse.
Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Danske Handicaporganisationer, Københavns Kommune og Region Hovedstaden, som primært har stået for formidling af kontakt til lægerne. Landsforeningen LEV og Landsforeningen SIND har ydet konsulentbistand i projektet. En pixiudgave af "Lige adgang til sundhedsvæsenet" kan downloades her Læs om epilepsi hos personer med udviklingshæmning (Kilde: Handicap.dk)

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev