13.04.2015

Usympatisk angreb på førtidspensionen

I sidste uge præsenterede Dansk Arbejdsgiverforening, DA, et notat med en række forslag til store reformer af alt fra førtidspensionen over sygedagpengene og fleksjobbene til kontanthjælpen. Den røde tråd i forslagene er at sænke og ensarte en lang række af disse ydelser, og et specifikt forslag handler om at sænke førtidspensionen med 4.400 kr.
Med hjælp fra et af vores medlemmer så har vores landsformand Lone Nørager Kristensen i et debatindlæg på avisen.dk forsøgt at vise, hvad et sådan forslag vil betyde i kroner og ører. Du kan læse indlægget på avisen.dk – eller herunder.

Indlæg på avisen.dk  

"Der er nærmest gået sport at foreslå i at sænke offentlige ydelser som kontanthjælp, dagpenge og førtidspension. Senest er det nu arbejdsgiverne, DA med administrerende direktør Jørn Neergaard Larsen i spids, der blander sig i debatten med et forslag om at sænke og ensarte stort set alle ydelser over en bred kam herunder førtidspensionen. Jeg er ikke enig, men jeg forstår godt, at man som arbejdsgiver er interesseret i så lave offentlige ydelser som muligt. Det handler ikke kun om lave ydelser, men også om lave lønninger, hvad der er i arbejdsgivernes interesse. Og det er jo det, som DA er sat i verden for – at varetage arbejdsgivernes interesser.
Alligevel har jeg meget svært ved at forstå, hvordan man kan foreslå at skære 4.400 kr. i førtidspensionen. For DA er der tale om en gruppe mennesker, som bare mangler motivationen – læs mindre overførselsindkomst – for at komme ud på arbejdsmarkedet. I Dansk Epilepsiforening har vi et noget andet billede. Der kan være mange grunde til, at du ikke er på arbejdsmarkedet – en af dem kan være, et alvorligt handicap, der medfører, at du aldrig nogensinde vil være i nærheden af at opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet.
Det er den gruppe, som DA nu ønsker at tage 4400 kr. fra om måneden. Tillad mig at illustrere konsekvenserne af det forslag med et helt konkret eksempel fra en af vores medlemmer, som pga. svær epilepsi og andre handicaps modtager førtidspension og bor på et botilbud.
Regnskabet ser sådan ud.

Indtægter

Førtidspension efter skat: 12.264 kr. Støtte til bolig: 1.919 kr.
Indtægter i alt: 14.183 kr.  

Udgifter

Husleje incl. varme/el: 7.159 kr.
Rengøring incl. fællesareal: 1.240 kr.
Kost incl. servietter mm: 1.750 kr.
Stofa/licens: 350 kr.
Forsikring: 250 kr.
Transport: 400 kr.
Tandlæge: 150 kr.
Ferieopsparing i botilbud: 280 kr.
Udgifter i alt: 11.579,- kr.        
Tilbage til tøj, gaver, frisør og fornøjelse er 2604 kr.

Det samme regnestykke med DA´s foreslåede sænkning på 4400 kr.

Indtægter

Førtidspension efter skat: 9.859 kr.
Støtte til bolig: 2.500 kr. (skønnet – men vil stige, når indtægten falder)
Indtægter i alt: 12.359 kr.
Det giver under 780 kr. – i rådighedsbeløb!!!
780,- kr.! – det er under 30 kr. om dagen. Og fra det beløb skal også trækkes udgifter til epilepsi-medicin i det omgang, de ikke er tilskudsberettigede. Det regnestykke hænger ikke sammen.
På den baggrund sidder jeg tilbage med en lang række spørgsmål til Jørn Neergaard Larsen fra DA. Mener DA virkelig, at et månedligt rådighedsbeløb på under 800 kr. er acceptabelt, fordi man har været så uheldig at være født med et handicap. Har I overset, at førtidspension også udbetales til mennesker, der pga. deres handicap ikke er i stand til at arbejde. Eller er I bare ligeglade? Det er lige før, at man kan få tanken. "

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev