Nyheder fra Epilepsiforeningen

Blandt 200 arabiske epilepsipatienter fik to ud af fem skader i forbindelse med deres anfald.
NBV fortæller om risikoerne for skader og ulykker i forbindelse med epilepsi. Og kommer med anbefalinger til, hvordan man kan forebygge ulykkerne