Se eksperternes gode råd om at undgå skader og ulykker i forbindelse med epilepsi

”National Behandlings- og Visitationsvejledning” fortæller om risikoerne for skader og ulykker i forbindelse med epilepsi. De kommer også med anbefalinger til, hvordan man kan forebygge ulykkerne.

 

”Epilepsi er forbundet med risiko for at komme til skade”, slår eksperterne fast i den nye ”National Behandlings- og Visitationsvejledning for epilepsi 2022”. De peger på, at størstedelen af epilepsirelaterede skader er mindre og ikke kræver behandling eller forebyggende tiltag. Men der kan også forekomme alvorlige skader og i yderste konsekvens for tidlig død.

Forfatteren af vejledningen forklarer, at risikoen afhænger meget af ens anfaldstype. Og risikoen er størst ved alvorlig epilepsi, hvor man ikke er anfaldsfri, og når epilepsien er ledsaget af et udviklingshandicap.

Risikoen for skader er størst ved anfald uden forvarsel og toniske og tonisk kloniske anfald, hvor man falder om med kramper. Risikoen for skader er også større i forbindelse med anfald med svækket bevidsthed og fald på grund af styringsbesvær og svimmelhed. Bivirkninger af medicin kan også øge risikoen for skader.

De fleste skader sker i hjemmemiljøet og under udførelse af hverdagsaktiviteter f.eks. forbrænding i forbindelse med madlavning, fortæller vejledningens forfattere. De hyppigst øvrige skadetyper er knoglebrud, hovedskader og tandskader.

Eksperternes anbefalinger

”National Behandlings- og Visitationsvejledning” er eksperternes anbefalinger til, hvordan man bedst håndterer epilepsi – også til hvordan man bedst håndterer risikoen for skader.

Der skal være en klar plan for, hvordan epileptiske anfald skal håndteres og, hvilke risici der eventuelt kan være i forbindelse med anfald”, lyder opfordringen til landets behandlere af epilepsi.

Forfatterne af behandlingsvejledningen har disse anbefalinger til forebyggende foranstaltninger:

  • Skadeforebyggelse bør være et tema, der drøftes jævnligt på individuel basis, men således at skadeforebyggelse hverken undervurderes eller overdrives, se f.eks. ”10 trygge råd til nybagte forældre”.
  • Hele livssituationen må tages i betragtning og i sammenhæng med en vurdering af konsekvenser af eventuelle skader for den enkeltes hverdag. Den enkelte bør selv være med til at vurdere aktuelle tryghedstiltag i forbindelse med forskellige aktiviteter f.eks. ved fritidsinteresser, se f.eks. ”Forholdsregler ved vandaktiviteter”.
  • Risikoen for hovedskader kan reduceres ved brug af beskyttelseshjelm. Hjelmtypen bør udvælges i forhold til anfaldstypen. Personens anfaldsmønster og aktivitetsønsker børe være udgangspunkt for, hvor meget og hvornår hjelmen anvendes.
  • Risiko for skader og SUDEP kan mindskes ved bedst mulig behandling og at undgå anfaldsprovokerende faktorer, herunder især at der ikke sker medicinsvigt (glemt medicin/dårlig kompliance).

Gode informationsmaterialer

I vejledningen, der er udgivet af Dansk Neurologisk Selskab, henviser eksperterne også til informationsmaterialer lavet af Epilepsiforeningen:

10 trygge råd til nybagte forældre (PDF)” og vores side med baderåd til børn og voksne . Vores hjemmeside har også gode råd til, hvordan man mindsker risikoen for tandskader.

 Kilde

”National Behandlings- og Visitationsvejledning for epilepsi 2022” kapitel 7. Du kan orientere dig i vejledningens anbefalinger og downloade den her

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev