24.06.2015

Afgangsprojekt om seksualitet

”Der er sgu ikke meget mand over mig” er titlen på en interviewundersøgelse om seksualiteten hos voksne mænd med epilepsi. Undersøgelsen er lavet som afgangsprojekt på Sundhedsfaglig Diplomuddannelse af sygeplejerske Trine Arnam-Olsen Moos. 
Hun starter med at fastslå, at dansk og international forskning har vist, at op mod 30 procent af mandlige epilepsipatienter har problemer i forhold til deres seksualitet. Seksualitet skal forstås bredt og handler ikke kun om at få rejsning, have samleje og få orgasme.
For at belyse emnet har hun gennemført kvalitative interview med to udvalgte mænd i fyrrene, der havde haft epilepsi og været i behandling i mindst tre år.
Interviewundersøgelsen viser, at seksualiteten har stor indflydelse på den mandlige epilepsipatients identitet, selvoplevelse og kropsoplevelse. Hun konkluderer, at seksuelle problemer skaber følelser som utilstrækkelighed, skyld og skam. Disse følelser påvirker følelsen af at være ”en rigtig mand”. Undersøgelsen viser også at mændenes parforhold udfordres. Endelig viser undersøgelsen, at der opstår flervejstabu, hvor både den mandlige epilepsipatienten, dennes partner og sygeplejersken og/eller lægen holder sig tilbage fra at tale seksualitet.
Titlen stammer fra et citat fra er af interviewene, der illustrerer, at seksuelle problemer udfordrer mandeidealet og sætter selvværdfølelsen  under pres: ”Der var sgu ikke meget mand over mig. Det gav også store problemer i mit forhold (….) i en periode, altså. Hmm.. Ja det var nok mest min kone, der ikke gad at være gift med en sløv regnorm som mig (latter) … Jeg gad jo aldrig rigtig.”
Et andet citat viser, hvordan der kan være tale om skyldfølelse og en følelse af utilstrækkelighed: ”Jeg tror bare ikke at jeg alligevel var den mand, hun havde drømt om. Jeg var ikke den, hun havde mødt.”
Epilepsi kan både opfattes som problemfrit og som en byrde, der giver en følelse af at være mindre attraktiv: ”Jeg har altid fået at vide, at jeg var ok charmerende (griner), nej der har jeg nok aldrig tænkt at epilepsien rykkede ved det. Men det kan man jo ikke vide. Hvis jeg ikke havde fået epilepsi om jeg så havde haft endnu flere fordele (griner)”
At sex kan være tabu, der går flere veje, viser fx dette citat: ”Jeg har da været indlagt mange gange. Men det (seksualitet) var ligesom ikke en del af dagsordenen der. Jeg har aldrig følt at det var nu jeg skulle sige noget om det. Du er jo ikke hos lægen så længe og der gik det mest på anfaldene og medicinen. Jeg troede heller ikke at problemet var helt så normalt”
Moos anbefaler, at problemerne med mænd med epilepsis seksualitet bør få betydning for behandlingspraksissen: ”Fundene i denne undersøgelse peger på, at det er af stor vigtighed at tilbyde den mandlige epilepsipatient uddybende samtaler omkring deres seksualitet. Det er nødvendigt at flytte en del af opmærksomheden fra den fysiologiske årsag/diagnose således at samtalerne tager udgangspunkt i flere dimensioner af mændenes liv.” skriver hun i konklusionen, hvor hun også stikker til sine kollegaer:
”Det er vigtigt, at vi ’vover os frem’ og gør nogle erfaringer med at tale om seksualitet, hvis vi som sygeplejersker skal ’modnes’ på dette felt.” Du kan hente afgangsprojektet her. Læs mere om mænd med epilepsi og seksuelle problemer her (Kilde: ”Der er sgu ikke meget mand over mig – en kvalitativ interviewundersøgelse om seksualiteten hos den voksne mandlige epilepsipatient.”  Af Trine Arnam-Olsen Moos) 

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev