29.11.2012

Ambulancekørsel forbedret

Region Midtjylland har forbedret ambulancekørslen hvad angår børn med kroniske sygdomme, fx epilepsi. Det var regionens budskab på et dialogmøde mellem Region Midtjylland og Dansk Epilepsiforening. Mødet var kommet i stand på initiativ fra Dansk Epilepsiforening som opfølgning på den såkaldte Mathilde-sag. 
 
I august 2012 skulle Region Midtjylland køre pigen Mathilde til hospitalet med et epilepsi-anfald, det ikke var lykkedes forældrene at bryde. Pigen blev sammen med sin mor kørt i ambulance uden udrykning fra Tranbjerg til Aarhus Universitetshospital, Skejby. Undervejs gjorde ambulancen holdt ved en ambulancestation for at skifte reddere på ambulancen, da kørslen forløb hen over tiden for sædvanligt vagtskifte. Det har Dansk Epilepsiforening kritiseret.
 
På dialogmødet redegjorde Præhospitalet – som er den instans i Region Midtjylland, hvor bl.a. ambulancekørslen hører under – hvordan man har fulgt op på sagen om Mathilde. Præhospitalets ledelse har holdt møder med alle involverede: AMK-vagtcentralen, moderen til Mathilde, de involverede ambulancereddere samt den børneafdeling på Aarhus Universitetshospital, Skejby, hvor Matilde blev bragt ind.
 
Drøftelserne har lært Præhospitalet flere ting, der har ført til en optimering af måden at håndtere ambulancekørsler med børn med kroniske sygdomme på, fortalte Erika F. Christensen, lægelig chef:
”Vi har derfor forbedret vores måde at håndtere disse kørsler på. For det første har vi lært, at det er meget vigtigt at lytte til patienten eller patientens pårørende, fordi de ofte ved en masse om den kroniske sygdom, som er vigtig for os at forstå. Det er både under alarmopkaldet, og når redderne kommer frem, at vi er blevet bedre til at lytte og stille de rigtige spørgsmål. For det andet har vi ændret kørselsinstruksen, når der er tale om børn under 15 år. Når børn har en kronisk sygdom, skal vi være ekstra påpasselige, fordi det kan være svært at tolke deres tilstand. Det betyder, at vi fremover vil køre direkte i hastende situationer, og ikke – som i Matildes tilfælde – bruge tid på et vagtskifte, uanset at barnets tilstand ikke er livstruende. Børn vil derfor blive kørt den lige vej til modtagelse på hospitalet”.
 
Dansk Epilepsiforening er overordentlig tilfreds med den ændrede praksis i Region Midtjylland: ”Region Midtjylland har taget kritikken alvorligt. Det har ført til en drøftelse af, hvordan man kan forbedre sin service, og det, man har lært af sagen, har ført til konkrete forbedrede ændringer i praksis. Det er en flot måde at håndtere kritik fra brugerne på, og jeg vil gerne rose Præhospitalet Region Midtjylland. Det er et eksempel til efterfølgelse i de øvrige regioner”, udtaler Dansk Epilepsiforenings Landsformand Lone Nørager Kristensen.
 Læs hvad der sker, når man ringer 112

(Kilde: Dansk Epilepsiforening og Præhospitalet Region Midtjylland)

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev