18.08.2010

At blive pensioneret før tid!

Så er debatten op til regeringens kommende udspil om en reform af førtidspensionen i gang. Det bliver også for Dansk Epilepsiforening en spændende og vigtig debat. Blandt foreningens medlemmer er der kun halvt så mange i ordinært job, som i baggrundsbefolkningen, og 36 ud af 100 voksne medlemmer er på førtidspension, mens tallet for unge medlemmer er 20 ud af 100.
Det er langt fra lykkeligt, at blive pensioneret ”før tid”. Det siger jo nærmest sig selv – ikke mindst fordi vi lever i et land, hvor det at være i arbejde er så væsentlig en del af vores sociale identitet. Det afspejler sig også i vores medlemsundersøgelser – blandt vores unge er der således langt flere som ønsker at få et erhversarbejde (67 %) end der er blandt ”almindelige unge” (52 %).
Og det er netop de unge, som debatten har startet med at kaste sig over. Der skal færre unge på førtidspension!
I Dansk Epilepsiforening kan vi kun bakke dette udsagn op. Eller rettere: Vi bakker det op på nogle betingelser.
Vi bakker det op, hvis det betyder, at unge med handicap bliver mødt med muligheder og støtte. I Holland har man f.eks. et system, hvor unge under 30 ikke kommer på førtidspension, men i stedet får effektivt tilrettelagte individuelle programmer, hvor den unge støttes massivt i forhold til sit handicap, sin uddannelse og start på arbejdsmarkedet. Et lignende system kunne vi støtte, men allerede nu kan debatten vække bekymring. For der er ikke meget, som tyder på, at vi bevæger os i den hollandske retning.
En gruppe, som drøftes i debatten er de unge psykiatriske patienter. Politikerne vil have færre førtidspensionerede på grund af lidelser, der kan kureres som f.eks. depression. Enhver som følger debatten om det danske sundhedsvæsen ved imidlertid, at psykiatrien har været underfinansieret i årevis! Dette illustrerer, at krav og målsætninger i sig selv kan være gode nok, men når det på forhånd er manglende finansiering af forebyggelsen, som fører til førtidspensionering, kan det kun vække bekymring, at der af sparehensyn tales om færre førtidspensionister.
Dansk Epilepsiforening ønsker, at flere unge får opfyldt deres ønske om uddannelse og job, men vi har tre bastante krav, der skal lægges til grund for en politik om færre unge på førtidspension:
1) Kompetent og tilstrækkelig behandling af den sygdom eller det handicap, som den unge slås med
2) Målrettet og tilstrækkelig social indsats omkring den enkelte unge
3) Mulighed for tilpassede pladser og job i uddannelsessystemet og i erhverslivet
Af Lone Nørager Kristensen
Landsformand

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev