16.11.2015

Bedre forståelse for PNES

Patienter med PNES kan have at svært ved at forstå sammenhænge i deres lidelse. Og det er endnu svære at få familien og pårørende til at forstå, hvad lidelsen handler om.
Hvad er PNES? PNES står for psykogene ikke-epileptiske anfald – også kaldet “Funktionelle anfald”. I modsætning til epileptiske anfald, så kan der under anfald ikke registreres unormale hjernekurver (EEG). Årsagen til anfaldene kan være svær at finde, og man kan opleve dem hos både patienter med epilepsi og patienter uden epilepsi.
”Det er nødvendigt som pårørende at opnå forståelse for patientens vanskeligheder i dagligdagen og få viden om hvordan man sammen med patienten kan vælge hvad der skal til for at få en god livskvalitet. Med dette arrangement håber vi at kunne bidrage til en general øget viden om lidelserne og mulige behandlingstilbud, ” siger afdelingssygeplejersken om baggrunden for arrangementet og forhåbningerne for dagen. ”Vi har derfor igennem et par år afholdt en eftermiddag for tidligere patienter og pårørende i Psykoterapeutisk Afsnit. Der har godt fremmøde med stor spørgelyst”.
”Da hospitalet gik i gang med at planlægge en ny patient- og pårørende dag i 2015, drøftede man også sine egne erfaringer med oplysningsniveauet hos pårørende til patienter med epilepsi og psykologiske udfordringer (psykiatrisk komorbiditet), og hvad der ellers var af tilbud om undervisning”, fortæller afdelingssygeplejerske Lena Glatved Madsen:
”Vi vurderede, at de også i høj grad kunne have gavn af undervisning i hvilke psykiske problemstillinger, man som patient med epilepsi kan døje med.”
Derfor afholder Epilepsihospitalet en patient/pårørende dag den 11. december med undervisning i PNES samt Epilepsi med psykologiske udfordringer. Der vil for begge lidelser være et tværfagligt fokus på lidelsernes symptomer, forklaring, årsag og behandling.
”Vi har sammensat et 4 timers program med en delt undervisnings seance for pårørende til patienter med PNES og for pårørende til patienter med Epilepsi og psykologiske udfordringer, samt et fælles forum med information om den kognitive behandlingsform og hvad der ligger i vores behandlings tilbud.”
Dagen er umiddelbart henvendt til patienter der har været indlagt i psykoterapeutisk afsnit og deres pårørende. Viser der sig at være efterspørgsel, vil man overveje om det skulle være et tilbud for andre end pårørende til tidligere indlagte patienter.
Har man spørgsmål om arrangementet kan man kontakte afdelingssygeplejerske Lena Glatved Madsen legm@filadelfia.dk (Kilde: Epilepsihospitalet)

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev